تاثیر مصرف چای بر خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان در سالمندی: متاآنالیز مطالعات مشاهده ای

پیام:
چکیده:
هدف
در مورد نقش چای در پوکی استخوان مطالعات متعددی منتشر شده است که در بسیاری از آنها نتایج ضد و نقیضی گزارش شده است. این متاآنالیز با هدف بررسی تاثیر مصرف چای بر روی خطر شکستگی استخوان انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه بصورت مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر روی مقالات منتشر شده بین سالهای 1980 تا 2010 انجام شد. به این منظور ابتدا بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعات پزشکی MEDLINE، Pubmed، ISI، EMBASE و Cochrane با استفاده از یک استراتژی جستجوی مقالات و با کلمات کلیدی بدست آمده از MESH شامل Caffeine، Tea، Coffee و مشتقات آنها و بررسی ارتباط آنها با کلمات کلیدی Osteoporosis، Bone density، BMD (Bone Mineral Density) و Fracture، کلیه مقالاتی که از سال 1980 تا کنون در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر شده اند، توسط دو پژوهشگر مستقل استخراج شدند. سپس با مطالعه خلاصه مقالات، مطالعاتی را که کاملا بی ارتباط با سوال تحقیق بوده، حذف شده و با بررسی متن کامل مقالات، مقالات کاملا مرتبط با هدف این پژوهش، انتخاب شدند. در مرحله آخر از میان مقالات انتخاب شده بر اساس معیارهای ارزشیابی نقادانه، مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند جهت آنالیز انتخاب گردیدند.
یافته ها
در جستجوی اولیه، تعداد 421 مقاله استخراج شد که بعد از بررسی عناوین و خلاصه مقالات، 78 مقاله برگزیده شده و متن کامل آنها تهیه و بررسی شد که از میان آنها تنها 8 مقاله شرایط لازم برای شرکت در آنالیز را داشتتند. متاآنالیز انجام شده بر روی این مطالعات مشاهده ای که تاثیر مصرف چای بر روی شکستگی استخوان گردن فمور را گزارش کرده بودند نشان می دهد که مصرف چای اثر پیشگیرانه در بروز شکستگی دارد ولی این تاثیر معنی دار نیست (RR=0.872; 0.733-1.038). در صورتیکه آنالیز را به تفکیک نوع مطالعه انجام دهیم مشاهده می شود که بر اساس نتایج منتشر شده در مطالعات کوهورت، مصرف چای بصورت معنی داری در کاهش خطر شکستگی استخوان گردن فمور موثر بوده است (RR=0.749; 0.603-0.929) ولی مطالعات مورد شاهدی افزایش مختصری در این احتمال خطر را نشان داده اند که از لحاظ آماری معنی دار نیست (RR=1.157; 0.863-1.553).
بحث و نتیجه گیری
چای به عنوان نوشیدنی رایج، علاوه بر اثرات آنتی اکسیدانی فراوان ناشی از دارا بودن مقادیر بالای فلاونوئیند ها و پلی فنول ها، می تواند خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان را کاهش دهد. باید در نظر داشت که هیچ مرور سیستماتیکی نمی تواند جانشین یک مطالعه اولیه خوب طراحی شده شود؛ از این رو پیشنهاد می شود که مطالعات مشاهده ای آینده نگر با حجم نمونه کافی، گروه کنترل و مدت پیگیری مناسب طراحی و اجرا گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p983759 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.