بررسی وضعیت ایمنی علیه کزاز در افراد بالای 50 سال در کاشان

چکیده:
هدف
کزاز یک اختلال عصبی است که بصورت تک گیر وتقریبا همیشه درافرادی که دارای مصونیت ناکامل می باشند بروز می کند. اکثریت موارد کزاز درافراد بالای 60 سال می باشد با توجه به خطر ابتلا به فرم شدید و مرگ و میربالای آن در بین افراد مسن این بیماری از اهمیت بالایی برخوردار است.این مطالعه به منظور بررسی سطح آنتی بادی ضد کزاز در افراد بالای 50 سال در شهرستان کاشان انجام گردید.
روش بررسی
این مطالعه بصورت توصیفی درسال 1387 روی180 فرد بالای 50 سال که به آزمایشگاه بوعلی کاشان برای انجام آزمایش چکاپ مراجعه کردند انجام شد. پس از کسب رضایت،پرسشنامه ای استاندارد حاوی اطلاعات دموگرافیک وسابقه واکسیناسیون کزاز تکمیل وسپس از هر فرد 5سی سی خون گرفته و سطح آنتی بادی کزازبه روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج بوسیله SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت وبا آمار توصیفی ارائه گردید.
یافته ها
65% افراد ایمنی محافظت کننده علیه کزاز نداشتند (سطح آنتی توکسین کزاز کمتراز 1/0 IU/ml).از 180 فرد مورد مطالعه 72نفر(40%) سابقه دریافت واکسن نداشتند درحالی که47 نفر (1/26%) حداقل یک نوبت واکسن دریافت کرده بودند.از میان 86 فرد بالای 60 سال 6نفر (7%) آنتی توکسین کزاز(1-1/0IU/ml) و5نفر(8/5%) آنتی توکسین کزاز (≥1 IU/ml) داشتند.جنس مرد ودریافت قبلی واکسن با ایمنی محافظت کننده ارتباط داشت سطح آنتی توکسین با افزایش سن کاهش یافت.
نتیجه گیری
به نظر می رسد اکثریت افراد بالای 50 سال دراین مطالعه به علت پوشش ناکافی واکسیناسیون نسبت به کزاز ایمن نمی باشند ونیاز به بهبود سطح ایمنی علیه کزاز دراین افراد وجوددار
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p983760 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!