استخراج اتوماتیک هسته و سیتوپلاسم سلول های سفید خون در تصاویر لام محیطی

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از پارامترهای اساسی در تشخیص سلول های بلاست، افزایش نسبت مساحت هسته به سیتوپلاسم آن ها است. علاوه بر این پارامتر، پارامترهایی از قبیل اندازه ی هسته، میزان گرد بودن هسته و نیز اندازه ی کل سلول در تعیین بلاست یا عدم بلاست بودن سلول ها موثر می باشند.

روش ها

در این مقاله با استفاده از خصوصیت متمایز هسته از سایر اجزاء یک لام خونی، آن ها را ابتدا با استفاده از الگوریتمی مبتنی بر روش خوشه بندی k-means تشخیص دادیم. سپس به جداسازی سیتوپلاسم از بقیه ی تصویر لام با تکیه بر حد آستانه بر مبنای هیستوگرام سطح خاکستری پرداختیم.

یافته ها

این مطالعه بر روی 100 تصویر میکروسکوپی انجام شد که در تشخیص هسته دارای ویژگی 5/82 درصد و حساسیت 84 درصد و در تشخیص سیتوپلاسم دارای ویژگی 02/78 درصد و حساسیت 79 درصد بود.

نتیجه گیری

در این مقاله روشی اتوماتیک جهت تشخیص هسته و سیتوپلاسم ارائه شد. اگر چه نسبت مساحت هسته به سیتوپلاسم عامل مهمی در تعیین بلاست بودن سلول می باشد، اما نشانه های دیگر همچون تشخیص هستک نیز در تشخیص نهایی موثر می باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p988367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.