بررسی تحولات رسانه های دینی و تاثیر آن بر باورهای دینی مردم ایران

چکیده:
از آنجا که اثربخشی تربیت دینی دراسلام اساسا به دلیل هم سنخی محتوی آموزشی با فطرت الهی انسانهاست در بررسی تغیرات رسانه ها توجه به آثار این تغییر بر اشکال یادگیری و اثرگذاری آن حائز اهمیت است. رسانه های دینی در ایران نوعا به منابر برمی گردد. منبر قوی ترین تریبون رسانه اسلام (شیعی) در طول تاریخ اسلام بوده و هم اکنون نیز می باشد. این رسانه با توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دهه 1980 به بعد در ایران (همزمان با ورود اینترنت درشبکه های ارتباطی) متحول شد. این تحول به نوبه خود آثاری را بر مخاطبان پیام های دینی خاصه جوانان نسل جدید باقی گذاشت. با تغییر ساختارهای اجتماعی کشور به سوی مدرنیسم رسانه های دینی نیز متحول شده و با تغییر و روند رشد و تکامل مخاطبان، به لحاظ رشد سطح اطلاعات و علوم، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی نیز متحول شده اند. این تحولات با رویکرد تحول معنی و هم تحول تکنولوژی پیام دهندگان دینی را درشیوه ارسال پیام دین برای مخاطبان (مومنین) دچار دگرگونی کرد و به این ترتیب گیرندگان پیام های دین به سوی تفکیک ادراک از باورهای قلبی رفتند. آثار این تغییر را امروزه در تحول باورها و رفتار دینی نسل جدید کشور می توان مشاهده کرد. مرضی شدن موضوع ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این رابطه را طلب می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p989909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!