بهینه سازی جهت گیری فضاهای آزاد در شهر دزفول بر اساس شرایط اقلیمی

چکیده:
شهر دزفول به دلیل واقع شدن در یک موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط توپوگرافی و سامانه های جوی موثر بر منطقه شرایط زیستاقلیمی ویژهای را به خود اختصاص داده است. به طوری که گرمای طولانی مدت مشکلات عدیدهای را برای ساکنین این شهر ایجاد میکند؛ لذا، لزوم بررسی شرایط اقلیمی در رابطه با طراحی فضاهای آزاد تلاشی است برای کاستن مشکلات مربوطه که در این رابطه با استفاده از داده های هواشناسی سینوپتیک وضعیت زیستاقلیمی شهر دزفول مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:براساس شاخص دمای موثر مشخص گردید 3/63 درصد از مواقع سال هوا کاملا گرم است و تنها 1/29 درصد از سال در سایه آسایش نسبی حاصل می شود. حدود 6/7 درصد از مواقع نیز با بهره گیری از سرمای زمستان میتوان شرایط مناسبی را در دزفول ایجاد کرد.
به منظور بهرهگیری بهینه از شرایط اقلیمی در فضاهای باز و معابر موقعیت انواع مختلف حیاط و معابر بر روی دیاگرام مسیر حرکت خورشید عرض جغرافیایی دزفول ترسیم و مشخص شد، در دزفول جهت استقرار بهینه حیاط ساختمان جهت شمالشرقی با کشیدگی در راستای شمالی جنوبی است.
جهت استقرار معابر نیز به منظور جلوگیری از ماندگاری گرمای آفتاب در سطح خیابان ها و معابر جهات غربی شرقی و 45 درجه شرقی با توجه به تداخل دو عامل درجه حرارت کم و عدم تابش آفتاب و جلوگیری از ورود بادهای گرم مناسبترین جهت است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p990911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.