مقایسه برخی شاخص های تولید مثلی دهانگرد خزری Caspiomyzon wagneri مهاجر به رودخانه شیرود در بهار و پاییز

پیام:
چکیده:

این مطالعه، با توجه به اهمیت اکولوژیک دهان‌گرد خزری Caspiomyzon wagneri، برای روشن شدن تفاوت‌های تولید مثلی مهاجران پاییزه و بهاره این گونه در رودخانه‌ی شیرود (جنوب خزر، استان مازندران) در بهار و پاییز (سال 1387)، انجام شد. تعداد 89 مهاجر در فصل بهار و 15 مهاجر در فصل پاییز با دست صید شدند. شاخص وضعیت ماهیان مهاجر (نر وماده) پاییزه کمتر از بهاره‌ها بود. تفاوت معنی‌داری بین هماوری دهان‌گردان پاییزه و بهاره دیده نشد. ارتباط رگرسیونی هماوری-طول و هماوری-وزن ماهیان در هر دو فصل معنی‌دار بود قطر تخمک دهان‌گردان پاییزه و دهان‌گردان بهاره با هم تفاوت معنی داری نداشت. تفاوتی در شاخص هپاتوسوماتیک بین دهان‌گردان نر بهاره و پاییزه وجود نداشت. دهان‌گردان ماده‌ی پاییزه شاخص هپاتوسوماتیک بالاتری از دهان‌گردان بهاره داشتند. نمایه‌ی غدد جنسی دهان‌گردان نر پاییزه و بهاره و دهان‌گردان ماده‌ی پاییزه و بهاره با هم تفاوتی نداشت. نسبت جنسی دهان‌گردان پاییزه و بهاره یکسان (1:1) بود.

زبان:
فارسی
صفحه:
269
لینک کوتاه:
magiran.com/p995720 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.