تغییرات عناصر و سیالات در دگرسانی های گرمابی گرانیتویید آستانه اراک

پیام:
چکیده:

گسترش دگرسانی در گرانیتویید آستانه به تشکیل هفت پهنه دگرسانی مجزا در این توده منجر شده است. در منطقه مورد مطالعه دگرسانی های فیلیک و سیلیسی از گسترش درخور توجهی برخوردار هستند. در طی دگرسانی فیلیک غنی شدگی از La بیشتر از سایر عناصر نادر خاکی بوده که می تواند به دلیل تشکیل کانی سریسیت باشد. غنی شدگی از عناصر نادر خاکی سبک در دگرسانی پروپیلیتیک بیشتر از نمونه غیر دگرسان بوده که ناشی از تثبیت این عناصر در کانی های ثانویه است. الگوی به هنجار سازی در دگرسانی آرژیلیک بیانگر تهی شدگی قابل ملاحظه از عناصر نادر خاکی در طی فرآیند دگرسانی است. نسبت Eu/Eu* در نمونه های دگرسان شده پایین تر از یک بوده، در مقایسه با نمونه دگرسان نشده دارای آنومالی مثبت است. به طور کلی الگوی به هنجارسازی به کندریت بیانگر مشابهت در روند عناصر در نمونه های دگرسان و سنگ اولیه است. نتایج حاصل از مطالعه ایزوتوپ های پایدار δO18، δD در رابطه با سیالات در دگرسانی های سیلیسی و فیلیک، بیانگر هم پوشانی آب های ماگمایی-دگرگونی است.

زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p997904 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.