مقایسه روش تخمیر چند لوله ای متداول با روش A-1در ارزیابی کیفیت میکروبی لجن دفعی تصفیه خانه های فاضلاب

پیام:
چکیده:
مقدمه

با وجود مزایای لجن دفعی تصفیه خانه های فاضلاب جهت کاربرد در زمین به عنوان حالت دهنده و حاصلخیز کننده خاک، نگرانی های زیادی در ارتباط با خطرات مرتبط با لجن وجود دارد. لجن حاوی طیف وسیعی از ارگانیسم های بیماری زا و مواد شیمیایی مضر مانند فلزات سنگین است، که می تواند برای سلامتی انسان مخاطره آمیز باشد. بنابراین پایش میکروبی لجن وظیفه ای مهم برای سازمان های مسوول جهت ارزیابی کارایی واحدهای تصفیه و همچنین قابلیت کاربرد آن در زمین می باشد.

روش ها

در این مطالعه کیفیت میکروبی لجن دفعی دو تصفیه خانه فاضلاب شمال و جنوب اصفهان با روش متداول تخمیر چند لوله ای (MTF یا Multiple tube fermentation technique) و روش محیط کشت A-1 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش 30 نمونه به روش استاندارد از لجن دفعی برداشت شد. بعد از اندازه گیری دمای نمونه و دمای محیط نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شد. سپس نمونه ها از نظر دانسیته کلیفرم های مدفوعی از طریق دو روش ذکر شده آزمایش شدند. جامدات کل (TS یا Total solids) و جامدات فرار (VS یا Volatile solids) نمونه ها نیز اندازه گیری شد.

یافته ها

نتایج کشت میکروبی نمونه ها به تفکیک تصفیه خانه های مورد بررسی نشان داد که در تصفیه خانه شمال و جنوب مقادیر کلیفرم مدفوعی تمام نمونه ها بالاتر از استاندارد کلاس A و B می باشد. میانگین شمارش شده کلیفرم های مدفوعی به روش MTF و A-1 به ترتیب برابر با 14 + E 25/3 و 14 + E 1/2 MPN/g بود. نتایج آنالیز آماری، این اختلاف را معنی دار نشان داد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج این تحقیق، روش A-1می تواند جانشینی مناسب برای روش متداول MTF جهت پایش کیفیت لجن دفعی تصفیه خانه های فاضلاب باشد. این روش با مزایایی نظیر سادگی و سرعت در ردیابی کلیفرم های مدفوعی در عرض 24 ساعت می تواند اطلاعات مفیدی را در ارتباط با دانسیته کلیفرم های مدفوعی در لجن فراهم نماید.

زبان:
فارسی
صفحه:
1061
لینک کوتاه:
magiran.com/p999755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.