به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجلا حریری، اعظم کیانی، (1391). سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 18(69)، 313. magiran.com/p1067386
Najla Hariri, Azam Kiani, (2012). A Comparative Evaluation of the Management Function of Public Libraries Affiliated to Municipality, Iran Public Libraries Foundation, Oughaf and Charity Organization in the City of Esfehan, Research on Information Scienc & Public Libraries, 18(69), 313. magiran.com/p1067386
نجلا حریری، اعظم کیانی، سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1391؛ 18(69): 313. magiran.com/p1067386
Najla Hariri, Azam Kiani, A Comparative Evaluation of the Management Function of Public Libraries Affiliated to Municipality, Iran Public Libraries Foundation, Oughaf and Charity Organization in the City of Esfehan, Research on Information Scienc & Public Libraries, 2012; 18(69): 313. magiran.com/p1067386
نجلا حریری، اعظم کیانی، "سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان"، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 18، شماره 69 (1391): 313. magiran.com/p1067386
Najla Hariri, Azam Kiani, "A Comparative Evaluation of the Management Function of Public Libraries Affiliated to Municipality, Iran Public Libraries Foundation, Oughaf and Charity Organization in the City of Esfehan", Research on Information Scienc & Public Libraries 18, no.69 (2012): 313. magiran.com/p1067386
نجلا حریری، اعظم کیانی، (1391). 'سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان'، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 18(69)، صص.313. magiran.com/p1067386
Najla Hariri, Azam Kiani, (2012). 'A Comparative Evaluation of the Management Function of Public Libraries Affiliated to Municipality, Iran Public Libraries Foundation, Oughaf and Charity Organization in the City of Esfehan', Research on Information Scienc & Public Libraries, 18(69), pp.313. magiran.com/p1067386
نجلا حریری؛ اعظم کیانی. "سنجش تطبیقی عملکرد مدیریت کتابخانه های عمومی تحت پوشش شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر اصفهان". نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 18 ،69 ، 1391، 313. magiran.com/p1067386
Najla Hariri; Azam Kiani. "A Comparative Evaluation of the Management Function of Public Libraries Affiliated to Municipality, Iran Public Libraries Foundation, Oughaf and Charity Organization in the City of Esfehan", Research on Information Scienc & Public Libraries, 18, 69, 2012, 313. magiran.com/p1067386
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال