به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مزروعی سبدانی، محمدحسین فتحی، (1391). تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 31(2)، 1-11. magiran.com/p1076679
M. H. Fathi, M. Mazrooei Sebdani, (2012). Fabrication and characterization of hydroxyapatite-forsterite-bioactive glass nanostructured composite coating for biomedical applications, Journal of Advanced Materials in Engineering, 31(2), 1-11. magiran.com/p1076679
مریم مزروعی سبدانی، محمدحسین فتحی، تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی. فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 1391؛ 31(2): 1-11. magiran.com/p1076679
M. H. Fathi, M. Mazrooei Sebdani, Fabrication and characterization of hydroxyapatite-forsterite-bioactive glass nanostructured composite coating for biomedical applications, Journal of Advanced Materials in Engineering, 2012; 31(2): 1-11. magiran.com/p1076679
مریم مزروعی سبدانی، محمدحسین فتحی، "تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی"، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 31، شماره 2 (1391): 1-11. magiran.com/p1076679
M. H. Fathi, M. Mazrooei Sebdani, "Fabrication and characterization of hydroxyapatite-forsterite-bioactive glass nanostructured composite coating for biomedical applications", Journal of Advanced Materials in Engineering 31, no.2 (2012): 1-11. magiran.com/p1076679
مریم مزروعی سبدانی، محمدحسین فتحی، (1391). 'تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی'، فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 31(2)، صص.1-11. magiran.com/p1076679
M. H. Fathi, M. Mazrooei Sebdani, (2012). 'Fabrication and characterization of hydroxyapatite-forsterite-bioactive glass nanostructured composite coating for biomedical applications', Journal of Advanced Materials in Engineering, 31(2), pp.1-11. magiran.com/p1076679
مریم مزروعی سبدانی؛ محمدحسین فتحی. "تهیه و ارزیابی پوشش کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت- فورستریت- شیشه زیست فعال برای کاشتنی های پزشکی". فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی، 31 ،2 ، 1391، 1-11. magiran.com/p1076679
M. H. Fathi; M. Mazrooei Sebdani. "Fabrication and characterization of hydroxyapatite-forsterite-bioactive glass nanostructured composite coating for biomedical applications", Journal of Advanced Materials in Engineering, 31, 2, 2012, 1-11. magiran.com/p1076679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال