به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صنایعی، مهدی پورمصطفی خشکرودی، امیرمهدی قاضی فرد، محمدعلی نصیرزاده، (1392). بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(4)، 87. magiran.com/p1134531
Ali Sanayeei, Mahdi Pourmostafa Khoshkroudi, Amir Mahdi Ghazifard, Mohammad Ali Nasirzadeh, (2013). Analyzing the Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Intention to Re-Use (Case study: Bank Mellat's E-Payment Co.), Journal of Business Management, 11(4), 87. magiran.com/p1134531
علی صنایعی، مهدی پورمصطفی خشکرودی، امیرمهدی قاضی فرد، محمدعلی نصیرزاده، بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت). فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1392؛ 11(4): 87. magiran.com/p1134531
Ali Sanayeei, Mahdi Pourmostafa Khoshkroudi, Amir Mahdi Ghazifard, Mohammad Ali Nasirzadeh, Analyzing the Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Intention to Re-Use (Case study: Bank Mellat's E-Payment Co.), Journal of Business Management, 2013; 11(4): 87. magiran.com/p1134531
علی صنایعی، مهدی پورمصطفی خشکرودی، امیرمهدی قاضی فرد، محمدعلی نصیرزاده، "بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)"، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 11، شماره 4 (1392): 87. magiran.com/p1134531
Ali Sanayeei, Mahdi Pourmostafa Khoshkroudi, Amir Mahdi Ghazifard, Mohammad Ali Nasirzadeh, "Analyzing the Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Intention to Re-Use (Case study: Bank Mellat's E-Payment Co.)", Journal of Business Management 11, no.4 (2013): 87. magiran.com/p1134531
علی صنایعی، مهدی پورمصطفی خشکرودی، امیرمهدی قاضی فرد، محمدعلی نصیرزاده، (1392). 'بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)'، فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11(4)، صص.87. magiran.com/p1134531
Ali Sanayeei, Mahdi Pourmostafa Khoshkroudi, Amir Mahdi Ghazifard, Mohammad Ali Nasirzadeh, (2013). 'Analyzing the Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Intention to Re-Use (Case study: Bank Mellat's E-Payment Co.)', Journal of Business Management, 11(4), pp.87. magiran.com/p1134531
علی صنایعی؛ مهدی پورمصطفی خشکرودی؛ امیرمهدی قاضی فرد؛ محمدعلی نصیرزاده. "بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)". فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11 ،4 ، 1392، 87. magiran.com/p1134531
Ali Sanayeei; Mahdi Pourmostafa Khoshkroudi; Amir Mahdi Ghazifard; Mohammad Ali Nasirzadeh. "Analyzing the Effect of E-Service Quality on Satisfaction and Intention to Re-Use (Case study: Bank Mellat's E-Payment Co.)", Journal of Business Management, 11, 4, 2013, 87. magiran.com/p1134531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال