به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حمزه حسینی کهنوج، رضا عرفانزاده، پریا کمالی، (1392). اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 66(1)، 59-72. magiran.com/p1185763
Sayed Hamzeh Hosseini, Reza Erfanzadeh, Paria Kamali, (2013). Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River), Journal of Range and Watershed Management, 66(1), 59-72. magiran.com/p1185763
سید حمزه حسینی کهنوج، رضا عرفانزاده، پریا کمالی، اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1392؛ 66(1): 59-72. magiran.com/p1185763
Sayed Hamzeh Hosseini, Reza Erfanzadeh, Paria Kamali, Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River), Journal of Range and Watershed Management, 2013; 66(1): 59-72. magiran.com/p1185763
سید حمزه حسینی کهنوج، رضا عرفانزاده، پریا کمالی، "اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 66، شماره 1 (1392): 59-72. magiran.com/p1185763
Sayed Hamzeh Hosseini, Reza Erfanzadeh, Paria Kamali, "Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River)", Journal of Range and Watershed Management 66, no.1 (2013): 59-72. magiran.com/p1185763
سید حمزه حسینی کهنوج، رضا عرفانزاده، پریا کمالی، (1392). 'اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 66(1)، صص.59-72. magiran.com/p1185763
Sayed Hamzeh Hosseini, Reza Erfanzadeh, Paria Kamali, (2013). 'Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River)', Journal of Range and Watershed Management, 66(1), pp.59-72. magiran.com/p1185763
سید حمزه حسینی کهنوج؛ رضا عرفانزاده؛ پریا کمالی. "اثر سن دام بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع خشک شهرستان کهنوج در استان کرمان". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 66 ،1 ، 1392، 59-72. magiran.com/p1185763
Sayed Hamzeh Hosseini; Reza Erfanzadeh; Paria Kamali. "Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River)", Journal of Range and Watershed Management, 66, 1, 2013, 59-72. magiran.com/p1185763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال