به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه طلوعی، سید رفیع عارف حسینی، سید حمید هاشمی تولون، هانیه سادات اجتهد، (1392). بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری، مجله علوم غذایی و تغذیه، 11(1)، 15. magiran.com/p1226756
Hanyeh Tolouie, Seyyed Rafie Arefhosseini, Seyyeed Hamid Hashemi Toloun, Hanyeh Sadat Ejtahed, (2014). Evaluation of the Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Bacteria on Vitamin B2 and B3 Contents of Yogurt During Refrigeration by the Application of High Performance Liquid Chromatography, Journal of Food Technology & Nutrition, 11(1), 15. magiran.com/p1226756
هانیه طلوعی، سید رفیع عارف حسینی، سید حمید هاشمی تولون، هانیه سادات اجتهد، بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1392؛ 11(1): 15. magiran.com/p1226756
Hanyeh Tolouie, Seyyed Rafie Arefhosseini, Seyyeed Hamid Hashemi Toloun, Hanyeh Sadat Ejtahed, Evaluation of the Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Bacteria on Vitamin B2 and B3 Contents of Yogurt During Refrigeration by the Application of High Performance Liquid Chromatography, Journal of Food Technology & Nutrition, 2014; 11(1): 15. magiran.com/p1226756
هانیه طلوعی، سید رفیع عارف حسینی، سید حمید هاشمی تولون، هانیه سادات اجتهد، "بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری"، مجله علوم غذایی و تغذیه 11، شماره 1 (1392): 15. magiran.com/p1226756
Hanyeh Tolouie, Seyyed Rafie Arefhosseini, Seyyeed Hamid Hashemi Toloun, Hanyeh Sadat Ejtahed, "Evaluation of the Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Bacteria on Vitamin B2 and B3 Contents of Yogurt During Refrigeration by the Application of High Performance Liquid Chromatography", Journal of Food Technology & Nutrition 11, no.1 (2014): 15. magiran.com/p1226756
هانیه طلوعی، سید رفیع عارف حسینی، سید حمید هاشمی تولون، هانیه سادات اجتهد، (1392). 'بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 11(1)، صص.15. magiran.com/p1226756
Hanyeh Tolouie, Seyyed Rafie Arefhosseini, Seyyeed Hamid Hashemi Toloun, Hanyeh Sadat Ejtahed, (2014). 'Evaluation of the Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Bacteria on Vitamin B2 and B3 Contents of Yogurt During Refrigeration by the Application of High Performance Liquid Chromatography', Journal of Food Technology & Nutrition, 11(1), pp.15. magiran.com/p1226756
هانیه طلوعی؛ سید رفیع عارف حسینی؛ سید حمید هاشمی تولون؛ هانیه سادات اجتهد. "بررسی تاثیر رشد باکتری های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در سطوح ویتامین ب2 و ب3 موجود در ماست به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا طی دوره یخچال گذاری". مجله علوم غذایی و تغذیه، 11 ،1 ، 1392، 15. magiran.com/p1226756
Hanyeh Tolouie; Seyyed Rafie Arefhosseini; Seyyeed Hamid Hashemi Toloun; Hanyeh Sadat Ejtahed. "Evaluation of the Effect of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis Bacteria on Vitamin B2 and B3 Contents of Yogurt During Refrigeration by the Application of High Performance Liquid Chromatography", Journal of Food Technology & Nutrition, 11, 1, 2014, 15. magiran.com/p1226756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال