به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهشته نیوشا، آذر پاکدامن، زهرا اویسی، (1392). نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(8)، 159. magiran.com/p1234112
Beheshteh Nioosha, Azar Pakdaman, Zahra Ovaysi, (2013). Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2(8), 159. magiran.com/p1234112
بهشته نیوشا، آذر پاکدامن، زهرا اویسی، نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1392؛ 2(8): 159. magiran.com/p1234112
Beheshteh Nioosha, Azar Pakdaman, Zahra Ovaysi, Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2013; 2(8): 159. magiran.com/p1234112
بهشته نیوشا، آذر پاکدامن، زهرا اویسی، "نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2، شماره 8 (1392): 159. magiran.com/p1234112
Beheshteh Nioosha, Azar Pakdaman, Zahra Ovaysi, "Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 2, no.8 (2013): 159. magiran.com/p1234112
بهشته نیوشا، آذر پاکدامن، زهرا اویسی، (1392). 'نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(8)، صص.159. magiran.com/p1234112
Beheshteh Nioosha, Azar Pakdaman, Zahra Ovaysi, (2013). 'Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2(8), pp.159. magiran.com/p1234112
بهشته نیوشا؛ آذر پاکدامن؛ زهرا اویسی. "نقش الگوی تدریس بدیعه پردازی در خلاقیت هنری و تفاوت آن در دختران و پسران". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 ،8 ، 1392، 159. magiran.com/p1234112
Beheshteh Nioosha; Azar Pakdaman; Zahra Ovaysi. "Investigating the roll of synectics teaching pattern on art creativity and its differences between girls and boys", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2, 8, 2013, 159. magiran.com/p1234112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال