به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر رضازاده، حبیب الله آیت اللهی، محسن مراثی، (1392). نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت، فصلنامه نگره، 8(27)، 35. magiran.com/p1264180
Taher Rezazadeh, Habibollah Ayatollahi, Mohsen Marasy, (2014). A Critical Study on Attribution of Three Metalwares from Western Iran to Mosul School in the First Half of the Seventh CenturyHijri; Incense Burner of Abu BakrSinniRazi, the Ewer and the Candlestick of Victoria and Albert Museum, Negareh journal, 8(27), 35. magiran.com/p1264180
طاهر رضازاده، حبیب الله آیت اللهی، محسن مراثی، نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت. فصلنامه نگره، 1392؛ 8(27): 35. magiran.com/p1264180
Taher Rezazadeh, Habibollah Ayatollahi, Mohsen Marasy, A Critical Study on Attribution of Three Metalwares from Western Iran to Mosul School in the First Half of the Seventh CenturyHijri; Incense Burner of Abu BakrSinniRazi, the Ewer and the Candlestick of Victoria and Albert Museum, Negareh journal, 2014; 8(27): 35. magiran.com/p1264180
طاهر رضازاده، حبیب الله آیت اللهی، محسن مراثی، "نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت"، فصلنامه نگره 8، شماره 27 (1392): 35. magiran.com/p1264180
Taher Rezazadeh, Habibollah Ayatollahi, Mohsen Marasy, "A Critical Study on Attribution of Three Metalwares from Western Iran to Mosul School in the First Half of the Seventh CenturyHijri; Incense Burner of Abu BakrSinniRazi, the Ewer and the Candlestick of Victoria and Albert Museum", Negareh journal 8, no.27 (2014): 35. magiran.com/p1264180
طاهر رضازاده، حبیب الله آیت اللهی، محسن مراثی، (1392). 'نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت'، فصلنامه نگره، 8(27)، صص.35. magiran.com/p1264180
Taher Rezazadeh, Habibollah Ayatollahi, Mohsen Marasy, (2014). 'A Critical Study on Attribution of Three Metalwares from Western Iran to Mosul School in the First Half of the Seventh CenturyHijri; Incense Burner of Abu BakrSinniRazi, the Ewer and the Candlestick of Victoria and Albert Museum', Negareh journal, 8(27), pp.35. magiran.com/p1264180
طاهر رضازاده؛ حبیب الله آیت اللهی؛ محسن مراثی. "نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمه اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزه ویکتوریا و آلبرت". فصلنامه نگره، 8 ،27 ، 1392، 35. magiran.com/p1264180
Taher Rezazadeh; Habibollah Ayatollahi; Mohsen Marasy. "A Critical Study on Attribution of Three Metalwares from Western Iran to Mosul School in the First Half of the Seventh CenturyHijri; Incense Burner of Abu BakrSinniRazi, the Ewer and the Candlestick of Victoria and Albert Museum", Negareh journal, 8, 27, 2014, 35. magiran.com/p1264180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال