به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس دولانی، کبری تارم، نجلا حریری، حافظ محمدحسن زاده افسنجانی، حیدر اسماعیلی، (1393). پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(2)، 158-168. magiran.com/p1302020
Abbas Doulani, Kobra Taram, Nadjla Hariri, Hafez Mohammadhassanzadeh, Haydar Esmaeili, (2014). Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations, Health Information Management, 11(2), 158-168. magiran.com/p1302020
عباس دولانی، کبری تارم، نجلا حریری، حافظ محمدحسن زاده افسنجانی، حیدر اسماعیلی، پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1393؛ 11(2): 158-168. magiran.com/p1302020
Abbas Doulani, Kobra Taram, Nadjla Hariri, Hafez Mohammadhassanzadeh, Haydar Esmaeili, Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations, Health Information Management, 2014; 11(2): 158-168. magiran.com/p1302020
عباس دولانی، کبری تارم، نجلا حریری، حافظ محمدحسن زاده افسنجانی، حیدر اسماعیلی، "پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 11، شماره 2 (1393): 158-168. magiran.com/p1302020
Abbas Doulani, Kobra Taram, Nadjla Hariri, Hafez Mohammadhassanzadeh, Haydar Esmaeili, "Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations", Health Information Management 11, no.2 (2014): 158-168. magiran.com/p1302020
عباس دولانی، کبری تارم، نجلا حریری، حافظ محمدحسن زاده افسنجانی، حیدر اسماعیلی، (1393). 'پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11(2)، صص.158-168. magiran.com/p1302020
Abbas Doulani, Kobra Taram, Nadjla Hariri, Hafez Mohammadhassanzadeh, Haydar Esmaeili, (2014). 'Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations', Health Information Management, 11(2), pp.158-168. magiran.com/p1302020
عباس دولانی؛ کبری تارم؛ نجلا حریری؛ حافظ محمدحسن زاده افسنجانی؛ حیدر اسماعیلی. "پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 11 ،2 ، 1393، 158-168. magiran.com/p1302020
Abbas Doulani; Kobra Taram; Nadjla Hariri; Hafez Mohammadhassanzadeh; Haydar Esmaeili. "Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations", Health Information Management, 11, 2, 2014, 158-168. magiran.com/p1302020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال