به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، ولی الله رامئه، رمضانعلی علی تباربند میری، (1393). بررسی ترکیب پذیری و هتروزیس خصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده آفتابگردان در کشت تابستانه از طریق تجزیه لاین در تستر، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 6(13)، 1-17. magiran.com/p1304399
Seyed Abbas Ali Andarkhor, Norof Mastibege, Valiollah Rameeh, Ramazan Ali Alitabar, (2014). Evaluation of Combining Ability and Heterosis of Phenological and Morphological Traits and Seed Yield in Breeding Lines of Sunflower using Line×Tester Analysis in Summer Cropping Condition, Journal of Crop Breeding, 6(13), 1-17. magiran.com/p1304399
سید عباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، ولی الله رامئه، رمضانعلی علی تباربند میری، بررسی ترکیب پذیری و هتروزیس خصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده آفتابگردان در کشت تابستانه از طریق تجزیه لاین در تستر. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1393؛ 6(13): 1-17. magiran.com/p1304399
Seyed Abbas Ali Andarkhor, Norof Mastibege, Valiollah Rameeh, Ramazan Ali Alitabar, Evaluation of Combining Ability and Heterosis of Phenological and Morphological Traits and Seed Yield in Breeding Lines of Sunflower using Line×Tester Analysis in Summer Cropping Condition, Journal of Crop Breeding, 2014; 6(13): 1-17. magiran.com/p1304399
سید عباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، ولی الله رامئه، رمضانعلی علی تباربند میری، "بررسی ترکیب پذیری و هتروزیس خصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده آفتابگردان در کشت تابستانه از طریق تجزیه لاین در تستر"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 6، شماره 13 (1393): 1-17. magiran.com/p1304399
Seyed Abbas Ali Andarkhor, Norof Mastibege, Valiollah Rameeh, Ramazan Ali Alitabar, "Evaluation of Combining Ability and Heterosis of Phenological and Morphological Traits and Seed Yield in Breeding Lines of Sunflower using Line×Tester Analysis in Summer Cropping Condition", Journal of Crop Breeding 6, no.13 (2014): 1-17. magiran.com/p1304399
سید عباسعلی اندرخور، ناروف مستیبگ، ولی الله رامئه، رمضانعلی علی تباربند میری، (1393). 'بررسی ترکیب پذیری و هتروزیس خصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده آفتابگردان در کشت تابستانه از طریق تجزیه لاین در تستر'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 6(13)، صص.1-17. magiran.com/p1304399
Seyed Abbas Ali Andarkhor, Norof Mastibege, Valiollah Rameeh, Ramazan Ali Alitabar, (2014). 'Evaluation of Combining Ability and Heterosis of Phenological and Morphological Traits and Seed Yield in Breeding Lines of Sunflower using Line×Tester Analysis in Summer Cropping Condition', Journal of Crop Breeding, 6(13), pp.1-17. magiran.com/p1304399
سید عباسعلی اندرخور؛ ناروف مستیبگ؛ ولی الله رامئه؛ رمضانعلی علی تباربند میری. "بررسی ترکیب پذیری و هتروزیس خصوصیات فنولوژیکی، مرفولوژیکی و عملکرد دانه لاین های اصلاح شده آفتابگردان در کشت تابستانه از طریق تجزیه لاین در تستر". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 6 ،13 ، 1393، 1-17. magiran.com/p1304399
Seyed Abbas Ali Andarkhor; Norof Mastibege; Valiollah Rameeh; Ramazan Ali Alitabar. "Evaluation of Combining Ability and Heterosis of Phenological and Morphological Traits and Seed Yield in Breeding Lines of Sunflower using Line×Tester Analysis in Summer Cropping Condition", Journal of Crop Breeding, 6, 13, 2014, 1-17. magiran.com/p1304399
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال