به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رجبعلی ابراهیمی، سید جلال حسینی، صدف لباسچی، (1393). بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(2)، 33. magiran.com/p1359384
Rajabali Ebrahimi , Seyed Jalal Hoseyni, Sadaf Lebaschi, (2015). Optimization of Ultrasonic Preparation and the Study of the Swelling of Superabsorbent with Methylene bis Acryl Amid, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(2), 33. magiran.com/p1359384
رجبعلی ابراهیمی، سید جلال حسینی، صدف لباسچی، بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1393؛ 33(2): 33. magiran.com/p1359384
Rajabali Ebrahimi , Seyed Jalal Hoseyni, Sadaf Lebaschi, Optimization of Ultrasonic Preparation and the Study of the Swelling of Superabsorbent with Methylene bis Acryl Amid, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2015; 33(2): 33. magiran.com/p1359384
رجبعلی ابراهیمی، سید جلال حسینی، صدف لباسچی، "بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 33، شماره 2 (1393): 33. magiran.com/p1359384
Rajabali Ebrahimi , Seyed Jalal Hoseyni, Sadaf Lebaschi, "Optimization of Ultrasonic Preparation and the Study of the Swelling of Superabsorbent with Methylene bis Acryl Amid", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 33, no.2 (2015): 33. magiran.com/p1359384
رجبعلی ابراهیمی، سید جلال حسینی، صدف لباسچی، (1393). 'بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(2)، صص.33. magiran.com/p1359384
Rajabali Ebrahimi , Seyed Jalal Hoseyni, Sadaf Lebaschi, (2015). 'Optimization of Ultrasonic Preparation and the Study of the Swelling of Superabsorbent with Methylene bis Acryl Amid', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(2), pp.33. magiran.com/p1359384
رجبعلی ابراهیمی؛ سید جلال حسینی؛ صدف لباسچی. "بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورم ژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلن بیس-آکریل آمید". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33 ،2 ، 1393، 33. magiran.com/p1359384
Rajabali Ebrahimi ; Seyed Jalal Hoseyni; Sadaf Lebaschi. "Optimization of Ultrasonic Preparation and the Study of the Swelling of Superabsorbent with Methylene bis Acryl Amid", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33, 2, 2015, 33. magiran.com/p1359384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال