به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی طغیانی، مرتضی درخشان، خدیجه نصرالهی، (1393). پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 7(1)، 153-182. magiran.com/p1396538
, (2014). A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information, Journal Of Islamic Economics Studies, 7(1), 153-182. magiran.com/p1396538
مهدی طغیانی، مرتضی درخشان، خدیجه نصرالهی، پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن. نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1393؛ 7(1): 153-182. magiran.com/p1396538
, A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information, Journal Of Islamic Economics Studies, 2014; 7(1): 153-182. magiran.com/p1396538
مهدی طغیانی، مرتضی درخشان، خدیجه نصرالهی، "پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن"، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی 7، شماره 1 (1393): 153-182. magiran.com/p1396538
, "A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information", Journal Of Islamic Economics Studies 7, no.1 (2014): 153-182. magiran.com/p1396538
مهدی طغیانی، مرتضی درخشان، خدیجه نصرالهی، (1393). 'پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن'، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 7(1)، صص.153-182. magiran.com/p1396538
, (2014). 'A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information', Journal Of Islamic Economics Studies, 7(1), pp.153-182. magiran.com/p1396538
مهدی طغیانی؛ مرتضی درخشان؛ خدیجه نصرالهی. "پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن". نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 7 ،1 ، 1393، 153-182. magiran.com/p1396538
. "A Theoretical Model for Preserving the Endowment and Charities in the Third Sector of the Economy with Asymmetric Information", Journal Of Islamic Economics Studies, 7, 1, 2014, 153-182. magiran.com/p1396538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال