به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا لرکی ، مجید عبدالهی، بی بی عشرت زمانی، راحله کریمی، (1394). بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع سنی 12-9 سال مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی؛ مطالعه موردی: کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21(81)، 309-323. magiran.com/p1444955
Parisa Larki , Majid Abdolshi, Bibi Eshrat Zamani, Rahele Karimi, (2015). Study of the Impact of Electronic Interactive Books on Creativity, Interest and Self-Efficacy of Student Users of Public Libraries (A Case from Honar & Andisheh Library of Fouladshar), Research on Information Scienc & Public Libraries, 21(81), 309-323. magiran.com/p1444955
پریسا لرکی ، مجید عبدالهی، بی بی عشرت زمانی، راحله کریمی، بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع سنی 12-9 سال مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی؛ مطالعه موردی: کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1394؛ 21(81): 309-323. magiran.com/p1444955
Parisa Larki , Majid Abdolshi, Bibi Eshrat Zamani, Rahele Karimi, Study of the Impact of Electronic Interactive Books on Creativity, Interest and Self-Efficacy of Student Users of Public Libraries (A Case from Honar & Andisheh Library of Fouladshar), Research on Information Scienc & Public Libraries, 2015; 21(81): 309-323. magiran.com/p1444955
پریسا لرکی ، مجید عبدالهی، بی بی عشرت زمانی، راحله کریمی، "بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع سنی 12-9 سال مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی؛ مطالعه موردی: کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر"، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 21، شماره 81 (1394): 309-323. magiran.com/p1444955
Parisa Larki , Majid Abdolshi, Bibi Eshrat Zamani, Rahele Karimi, "Study of the Impact of Electronic Interactive Books on Creativity, Interest and Self-Efficacy of Student Users of Public Libraries (A Case from Honar & Andisheh Library of Fouladshar)", Research on Information Scienc & Public Libraries 21, no.81 (2015): 309-323. magiran.com/p1444955
پریسا لرکی ، مجید عبدالهی، بی بی عشرت زمانی، راحله کریمی، (1394). 'بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع سنی 12-9 سال مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی؛ مطالعه موردی: کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر'، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21(81)، صص.309-323. magiran.com/p1444955
Parisa Larki , Majid Abdolshi, Bibi Eshrat Zamani, Rahele Karimi, (2015). 'Study of the Impact of Electronic Interactive Books on Creativity, Interest and Self-Efficacy of Student Users of Public Libraries (A Case from Honar & Andisheh Library of Fouladshar)', Research on Information Scienc & Public Libraries, 21(81), pp.309-323. magiran.com/p1444955
پریسا لرکی ؛ مجید عبدالهی؛ بی بی عشرت زمانی؛ راحله کریمی. "بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی دانش آموزان مقطع سنی 12-9 سال مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی؛ مطالعه موردی: کتابخانه عمومی هنر و اندیشه فولادشهر". نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 21 ،81 ، 1394، 309-323. magiran.com/p1444955
Parisa Larki ; Majid Abdolshi; Bibi Eshrat Zamani; Rahele Karimi. "Study of the Impact of Electronic Interactive Books on Creativity, Interest and Self-Efficacy of Student Users of Public Libraries (A Case from Honar & Andisheh Library of Fouladshar)", Research on Information Scienc & Public Libraries, 21, 81, 2015, 309-323. magiran.com/p1444955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال