به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مرتضی جعفرزاده فدکی، پریسا امانی، (1394). بررسی رابطه ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند، نشریه اصول بهداشت روانی، 17(5)، 240-246. magiran.com/p1453253
Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki, Parisa Amani, (2015). Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran, Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(5), 240-246. magiran.com/p1453253
سید مرتضی جعفرزاده فدکی، پریسا امانی، بررسی رابطه ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند. نشریه اصول بهداشت روانی، 1394؛ 17(5): 240-246. magiran.com/p1453253
Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki, Parisa Amani, Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran, Journal of Fundamentals of Mental Health, 2015; 17(5): 240-246. magiran.com/p1453253
سید مرتضی جعفرزاده فدکی، پریسا امانی، "بررسی رابطه ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند"، نشریه اصول بهداشت روانی 17، شماره 5 (1394): 240-246. magiran.com/p1453253
Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki, Parisa Amani, "Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran", Journal of Fundamentals of Mental Health 17, no.5 (2015): 240-246. magiran.com/p1453253
سید مرتضی جعفرزاده فدکی، پریسا امانی، (1394). 'بررسی رابطه ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند'، نشریه اصول بهداشت روانی، 17(5)، صص.240-246. magiran.com/p1453253
Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki, Parisa Amani, (2015). 'Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran', Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(5), pp.240-246. magiran.com/p1453253
سید مرتضی جعفرزاده فدکی؛ پریسا امانی. "بررسی رابطه ی عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل شهرستان بیرجند". نشریه اصول بهداشت روانی، 17 ،5 ، 1394، 240-246. magiran.com/p1453253
Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki; Parisa Amani. "Relationship of love and marital satisfaction with pornography among married university students in Birjand, Iran", Journal of Fundamentals of Mental Health, 17, 5, 2015, 240-246. magiran.com/p1453253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال