به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم موسوی قهفرخی، سعیده زمانی، مرتضی زرگرشوشتری، (1395). بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 24(2)، 221. magiran.com/p1557493
, (2016). A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24(2), 221. magiran.com/p1557493
سید ابراهیم موسوی قهفرخی، سعیده زمانی، مرتضی زرگرشوشتری، بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1395؛ 24(2): 221. magiran.com/p1557493
, A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2016; 24(2): 221. magiran.com/p1557493
سید ابراهیم موسوی قهفرخی، سعیده زمانی، مرتضی زرگرشوشتری، "بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 24، شماره 2 (1395): 221. magiran.com/p1557493
, "A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 24, no.2 (2016): 221. magiran.com/p1557493
سید ابراهیم موسوی قهفرخی، سعیده زمانی، مرتضی زرگرشوشتری، (1395). 'بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 24(2)، صص.221. magiran.com/p1557493
, (2016). 'A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24(2), pp.221. magiran.com/p1557493
سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ سعیده زمانی؛ مرتضی زرگرشوشتری. "بررسی ابررسانای Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy ساخته شده به روش سل- ژل". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 24 ،2 ، 1395، 221. magiran.com/p1557493
. "A study of Bi1.6Pb0.4Sr2-xBaxCa2Cu3Oy superconductor is made by sol-gel method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24, 2, 2016, 221. magiran.com/p1557493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال