به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدداود حسینی نسب، یوسف ادیب، لیلا عمرانی، (1392). بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی90-1389، نشریه آموزش و ارزشیابی، 6(21)، 13-25. magiran.com/p1606746
, (2013). Evaluation of physical space and educational equipment for secondary schools in Tabriz, according to the standards and indicators of national development programs in academic year 2010-2011, Instruction and Evaluation, 6(21), 13-25. magiran.com/p1606746
سیدداود حسینی نسب، یوسف ادیب، لیلا عمرانی، بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی90-1389. نشریه آموزش و ارزشیابی، 1392؛ 6(21): 13-25. magiran.com/p1606746
, Evaluation of physical space and educational equipment for secondary schools in Tabriz, according to the standards and indicators of national development programs in academic year 2010-2011, Instruction and Evaluation, 2013; 6(21): 13-25. magiran.com/p1606746
سیدداود حسینی نسب، یوسف ادیب، لیلا عمرانی، "بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی90-1389"، نشریه آموزش و ارزشیابی 6، شماره 21 (1392): 13-25. magiran.com/p1606746
, "Evaluation of physical space and educational equipment for secondary schools in Tabriz, according to the standards and indicators of national development programs in academic year 2010-2011", Instruction and Evaluation 6, no.21 (2013): 13-25. magiran.com/p1606746
سیدداود حسینی نسب، یوسف ادیب، لیلا عمرانی، (1392). 'بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی90-1389'، نشریه آموزش و ارزشیابی، 6(21)، صص.13-25. magiran.com/p1606746
, (2013). 'Evaluation of physical space and educational equipment for secondary schools in Tabriz, according to the standards and indicators of national development programs in academic year 2010-2011', Instruction and Evaluation, 6(21), pp.13-25. magiran.com/p1606746
سیدداود حسینی نسب؛ یوسف ادیب؛ لیلا عمرانی. "بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطه ی عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص های برنامه توسعه کشوری در سال تحصیلی90-1389". نشریه آموزش و ارزشیابی، 6 ،21 ، 1392، 13-25. magiran.com/p1606746
. "Evaluation of physical space and educational equipment for secondary schools in Tabriz, according to the standards and indicators of national development programs in academic year 2010-2011", Instruction and Evaluation, 6, 21, 2013, 13-25. magiran.com/p1606746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال