به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر اشرفی، (1395). مطالعه علل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی احزاب سیاسی، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4(8)، 65-84. magiran.com/p1610313
Akbar Ashrafi , (2016). Studying the Causes of the Islamic Republic party s Suspension from the perspective of the sociology of political party activities, Journal of Political sociology of Islamic world, 4(8), 65-84. magiran.com/p1610313
اکبر اشرفی، مطالعه علل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی احزاب سیاسی. مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 1395؛ 4(8): 65-84. magiran.com/p1610313
Akbar Ashrafi , Studying the Causes of the Islamic Republic party s Suspension from the perspective of the sociology of political party activities, Journal of Political sociology of Islamic world, 2016; 4(8): 65-84. magiran.com/p1610313
اکبر اشرفی، "مطالعه علل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی احزاب سیاسی"، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام 4، شماره 8 (1395): 65-84. magiran.com/p1610313
Akbar Ashrafi , "Studying the Causes of the Islamic Republic party s Suspension from the perspective of the sociology of political party activities", Journal of Political sociology of Islamic world 4, no.8 (2016): 65-84. magiran.com/p1610313
اکبر اشرفی، (1395). 'مطالعه علل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی احزاب سیاسی'، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4(8)، صص.65-84. magiran.com/p1610313
Akbar Ashrafi , (2016). 'Studying the Causes of the Islamic Republic party s Suspension from the perspective of the sociology of political party activities', Journal of Political sociology of Islamic world, 4(8), pp.65-84. magiran.com/p1610313
اکبر اشرفی. "مطالعه علل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر جامعه شناسی احزاب سیاسی". مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 4 ،8 ، 1395، 65-84. magiran.com/p1610313
Akbar Ashrafi . "Studying the Causes of the Islamic Republic party s Suspension from the perspective of the sociology of political party activities", Journal of Political sociology of Islamic world, 4, 8, 2016, 65-84. magiran.com/p1610313
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال