به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید ویس کرمی ، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، فروزان هادی پور مرادی، (1395). اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز، مجله علوم پزشکی پارس، 14(4)، 34-42. magiran.com/p1699509
Saeed Veiskarami , Mohammad Hassan Fathi Nasri, Hassan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Forozan Hadipur Moradi, (2017). Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress, Pars Journal of Medical Sciences, 14(4), 34-42. magiran.com/p1699509
سعید ویس کرمی ، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، فروزان هادی پور مرادی، اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز. مجله علوم پزشکی پارس، 1395؛ 14(4): 34-42. magiran.com/p1699509
Saeed Veiskarami , Mohammad Hassan Fathi Nasri, Hassan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Forozan Hadipur Moradi, Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress, Pars Journal of Medical Sciences, 2017; 14(4): 34-42. magiran.com/p1699509
سعید ویس کرمی ، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، فروزان هادی پور مرادی، "اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز"، مجله علوم پزشکی پارس 14، شماره 4 (1395): 34-42. magiran.com/p1699509
Saeed Veiskarami , Mohammad Hassan Fathi Nasri, Hassan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Forozan Hadipur Moradi, "Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress", Pars Journal of Medical Sciences 14, no.4 (2017): 34-42. magiran.com/p1699509
سعید ویس کرمی ، محمدحسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، فروزان هادی پور مرادی، (1395). 'اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز'، مجله علوم پزشکی پارس، 14(4)، صص.34-42. magiran.com/p1699509
Saeed Veiskarami , Mohammad Hassan Fathi Nasri, Hassan Ahmadvand, Ladan Rashidi, Forozan Hadipur Moradi, (2017). 'Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress', Pars Journal of Medical Sciences, 14(4), pp.34-42. magiran.com/p1699509
سعید ویس کرمی ؛ محمدحسن فتحی نسری؛ حسن احمدوند؛ لادن رشیدی؛ فروزان هادی پور مرادی. "اثر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر تقویت سیستم آنتی اکسیدانی رت های تحت تنش اکسیداتیو ورزش در مانده ساز". مجله علوم پزشکی پارس، 14 ،4 ، 1395، 34-42. magiran.com/p1699509
Saeed Veiskarami ; Mohammad Hassan Fathi Nasri; Hassan Ahmadvand; Ladan Rashidi; Forozan Hadipur Moradi. "Effect of pomegranate peel hydroAlcoholic extract and vitamin E supplementation on strengthens antioxidant defense system in rats submitted to exhaustive exercise stress", Pars Journal of Medical Sciences, 14, 4, 2017, 34-42. magiran.com/p1699509
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال