به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گوهرتاج قبادی، خدیجه علیپور ندوشن ، آذر پاکدامن، (1396). مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(6)، 55-63. magiran.com/p1729476
Gohartaj Ghobadi, Khadijeh Alipour Nodoushan, Azar Pakdaman, (2017). Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 11(6), 55-63. magiran.com/p1729476
گوهرتاج قبادی، خدیجه علیپور ندوشن ، آذر پاکدامن، مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1396؛ 11(6): 55-63. magiran.com/p1729476
Gohartaj Ghobadi, Khadijeh Alipour Nodoushan, Azar Pakdaman, Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 2017; 11(6): 55-63. magiran.com/p1729476
گوهرتاج قبادی، خدیجه علیپور ندوشن ، آذر پاکدامن، "مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 11، شماره 6 (1396): 55-63. magiran.com/p1729476
Gohartaj Ghobadi, Khadijeh Alipour Nodoushan, Azar Pakdaman, "Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women", Qom University of Medical Sciences Journal 11, no.6 (2017): 55-63. magiran.com/p1729476
گوهرتاج قبادی، خدیجه علیپور ندوشن ، آذر پاکدامن، (1396). 'مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11(6)، صص.55-63. magiran.com/p1729476
Gohartaj Ghobadi, Khadijeh Alipour Nodoushan, Azar Pakdaman, (2017). 'Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women', Qom University of Medical Sciences Journal, 11(6), pp.55-63. magiran.com/p1729476
گوهرتاج قبادی؛ خدیجه علیپور ندوشن ؛ آذر پاکدامن. "مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 11 ،6 ، 1396، 55-63. magiran.com/p1729476
Gohartaj Ghobadi; Khadijeh Alipour Nodoushan; Azar Pakdaman. "Comparison of Perfectionism, Optimism, and Spiritual Well-Being between Women with Thyroid Cancer and Healthy Women", Qom University of Medical Sciences Journal, 11, 6, 2017, 55-63. magiran.com/p1729476
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال