به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ذبیحی زوارم، محمد وحیدی نیا، عباس صادقی، حسن امیری بختیار، اسدالله محبوبی، (1394). روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان، نشریه رخساره های رسوبی، 8(2)، 176-197. magiran.com/p1778812
Fatemeh Zabihi Zoeram, Mohammad Vahidinia, Abbas Sadeghi, Hasan Amiri Bakhtiar, Asadallah Mahboobi, (2016). Lurestan Basin; Shahbazan Formation; larger benthic foraminifera; paleoenvironment; ramp, Sedimentray Facies, 8(2), 176-197. magiran.com/p1778812
فاطمه ذبیحی زوارم، محمد وحیدی نیا، عباس صادقی، حسن امیری بختیار، اسدالله محبوبی، روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان. نشریه رخساره های رسوبی، 1394؛ 8(2): 176-197. magiran.com/p1778812
Fatemeh Zabihi Zoeram, Mohammad Vahidinia, Abbas Sadeghi, Hasan Amiri Bakhtiar, Asadallah Mahboobi, Lurestan Basin; Shahbazan Formation; larger benthic foraminifera; paleoenvironment; ramp, Sedimentray Facies, 2016; 8(2): 176-197. magiran.com/p1778812
فاطمه ذبیحی زوارم، محمد وحیدی نیا، عباس صادقی، حسن امیری بختیار، اسدالله محبوبی، "روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان"، نشریه رخساره های رسوبی 8، شماره 2 (1394): 176-197. magiran.com/p1778812
Fatemeh Zabihi Zoeram, Mohammad Vahidinia, Abbas Sadeghi, Hasan Amiri Bakhtiar, Asadallah Mahboobi, "Lurestan Basin; Shahbazan Formation; larger benthic foraminifera; paleoenvironment; ramp", Sedimentray Facies 8, no.2 (2016): 176-197. magiran.com/p1778812
فاطمه ذبیحی زوارم، محمد وحیدی نیا، عباس صادقی، حسن امیری بختیار، اسدالله محبوبی، (1394). 'روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان'، نشریه رخساره های رسوبی، 8(2)، صص.176-197. magiran.com/p1778812
Fatemeh Zabihi Zoeram, Mohammad Vahidinia, Abbas Sadeghi, Hasan Amiri Bakhtiar, Asadallah Mahboobi, (2016). 'Lurestan Basin; Shahbazan Formation; larger benthic foraminifera; paleoenvironment; ramp', Sedimentray Facies, 8(2), pp.176-197. magiran.com/p1778812
فاطمه ذبیحی زوارم؛ محمد وحیدی نیا؛ عباس صادقی؛ حسن امیری بختیار؛ اسدالله محبوبی. "روزن داران کف زی بزرگ توالی ائوسن میانی سازند شهبازان در تاقدیس کوه چناره (بزرگراه اندیمشک خرم آباد)، جنوب شرق حوضه لرستان". نشریه رخساره های رسوبی، 8 ،2 ، 1394، 176-197. magiran.com/p1778812
Fatemeh Zabihi Zoeram; Mohammad Vahidinia; Abbas Sadeghi; Hasan Amiri Bakhtiar; Asadallah Mahboobi. "Lurestan Basin; Shahbazan Formation; larger benthic foraminifera; paleoenvironment; ramp", Sedimentray Facies, 8, 2, 2016, 176-197. magiran.com/p1778812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال