ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا صادقی فسایی، شیوا پروایی ، (1396). بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین)، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9(1)، 29-52. magiran.com/p1785562
Sohila Sadeghi Fasaee, Shiva Parvaei , (2017). Representation of family relations in Asghar Farhadi's films with the approach of pathological, Sociology of Art and Literature, 9(1), 29-52. magiran.com/p1785562
سهیلا صادقی فسایی، شیوا پروایی ، بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین). نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1396؛ 9(1): 29-52. magiran.com/p1785562
Sohila Sadeghi Fasaee, Shiva Parvaei , Representation of family relations in Asghar Farhadi's films with the approach of pathological, Sociology of Art and Literature, 2017; 9(1): 29-52. magiran.com/p1785562
سهیلا صادقی فسایی، شیوا پروایی ، "بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین)"، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 9، شماره 1 (1396): 29-52. magiran.com/p1785562
Sohila Sadeghi Fasaee, Shiva Parvaei , "Representation of family relations in Asghar Farhadi's films with the approach of pathological", Sociology of Art and Literature 9, no.1 (2017): 29-52. magiran.com/p1785562
سهیلا صادقی فسایی، شیوا پروایی ، (1396). 'بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین)'، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9(1)، صص.29-52. magiran.com/p1785562
Sohila Sadeghi Fasaee, Shiva Parvaei , (2017). 'Representation of family relations in Asghar Farhadi's films with the approach of pathological', Sociology of Art and Literature, 9(1), pp.29-52. magiran.com/p1785562
سهیلا صادقی فسایی؛ شیوا پروایی . "بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی با رویکرد آسیب شناختی (چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین)". نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9 ،1 ، 1396، 29-52. magiran.com/p1785562
Sohila Sadeghi Fasaee; Shiva Parvaei . "Representation of family relations in Asghar Farhadi's films with the approach of pathological", Sociology of Art and Literature, 9, 1, 2017, 29-52. magiran.com/p1785562
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال