به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا عباسی ، آزاده گوهردوست، فرهاد خاکساریان، مجتبی گنجعلی، (1397). ویژگی های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان، مجله مدیریت بیابان، 5(10)، 28-42. magiran.com/p1810858
Hamidreza Abbasi , Azade Gohardoust, Farhad Khaksarian, Mojtaba Ganjali, (2018). Morphologic characteristics of aeolian deposits and erosive winds in Sistan plain, Desert Management, 5(10), 28-42. magiran.com/p1810858
حمیدرضا عباسی ، آزاده گوهردوست، فرهاد خاکساریان، مجتبی گنجعلی، ویژگی های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 5(10): 28-42. magiran.com/p1810858
Hamidreza Abbasi , Azade Gohardoust, Farhad Khaksarian, Mojtaba Ganjali, Morphologic characteristics of aeolian deposits and erosive winds in Sistan plain, Desert Management, 2018; 5(10): 28-42. magiran.com/p1810858
حمیدرضا عباسی ، آزاده گوهردوست، فرهاد خاکساریان، مجتبی گنجعلی، "ویژگی های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان"، مجله مدیریت بیابان 5، شماره 10 (1397): 28-42. magiran.com/p1810858
Hamidreza Abbasi , Azade Gohardoust, Farhad Khaksarian, Mojtaba Ganjali, "Morphologic characteristics of aeolian deposits and erosive winds in Sistan plain", Desert Management 5, no.10 (2018): 28-42. magiran.com/p1810858
حمیدرضا عباسی ، آزاده گوهردوست، فرهاد خاکساریان، مجتبی گنجعلی، (1397). 'ویژگی های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان'، مجله مدیریت بیابان، 5(10)، صص.28-42. magiran.com/p1810858
Hamidreza Abbasi , Azade Gohardoust, Farhad Khaksarian, Mojtaba Ganjali, (2018). 'Morphologic characteristics of aeolian deposits and erosive winds in Sistan plain', Desert Management, 5(10), pp.28-42. magiran.com/p1810858
حمیدرضا عباسی ؛ آزاده گوهردوست؛ فرهاد خاکساریان؛ مجتبی گنجعلی. "ویژگی های ریخت شناسی رسوبات بادی و بادهای فرساینده دشت سیستان". مجله مدیریت بیابان، 5 ،10 ، 1397، 28-42. magiran.com/p1810858
Hamidreza Abbasi ; Azade Gohardoust; Farhad Khaksarian; Mojtaba Ganjali. "Morphologic characteristics of aeolian deposits and erosive winds in Sistan plain", Desert Management, 5, 10, 2018, 28-42. magiran.com/p1810858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال