به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم یارمحمدی، مهران رضوانی ، (1397). واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(39)، 105-125. magiran.com/p1870551
Maryam Yarmohammadi, Mehran Rezvani , (2018). Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies, Journal of Improvement Management, 12(39), 105-125. magiran.com/p1870551
مریم یارمحمدی، مهران رضوانی ، واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری). فصلنامه بهبود مدیریت، 1397؛ 12(39): 105-125. magiran.com/p1870551
Maryam Yarmohammadi, Mehran Rezvani , Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies, Journal of Improvement Management, 2018; 12(39): 105-125. magiran.com/p1870551
مریم یارمحمدی، مهران رضوانی ، "واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)"، فصلنامه بهبود مدیریت 12، شماره 39 (1397): 105-125. magiran.com/p1870551
Maryam Yarmohammadi, Mehran Rezvani , "Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies", Journal of Improvement Management 12, no.39 (2018): 105-125. magiran.com/p1870551
مریم یارمحمدی، مهران رضوانی ، (1397). 'واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)'، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(39)، صص.105-125. magiran.com/p1870551
Maryam Yarmohammadi, Mehran Rezvani , (2018). 'Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies', Journal of Improvement Management, 12(39), pp.105-125. magiran.com/p1870551
مریم یارمحمدی؛ مهران رضوانی . "واکاوی فرآیندهای نوآوری شرکت های طرف عرضه در زیست بوم پلتفرم فناورانه (مطالعه موردی: شرکت های کوچک نرم افزاری)". فصلنامه بهبود مدیریت، 12 ،39 ، 1397، 105-125. magiran.com/p1870551
Maryam Yarmohammadi; Mehran Rezvani . "Exploring the Innovation Processes of Supply-Side Companies in the Technological Platform Ecosystem: A Multiple Case-study of Small Software Companies", Journal of Improvement Management, 12, 39, 2018, 105-125. magiran.com/p1870551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال