به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمدی ، کاظم نصیری کاشانی، هما رستمی، (1397). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی، نشریه مدیریت بحران، 7(1)، 13-26. magiran.com/p1911819
Hossein Mohammadi, Kazem Nasiri Kashani , Sahar Maleki, Homa Rostami, (2018). Identify and Prioritize he Factors Affecting on the Drying of Urmia Lake with Integrated Fuzzy DEMATEL & Analytic Network Process (F.D.ANP), Emergency Management, 7(1), 13-26. magiran.com/p1911819
حسین محمدی ، کاظم نصیری کاشانی، هما رستمی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی. نشریه مدیریت بحران، 1397؛ 7(1): 13-26. magiran.com/p1911819
Hossein Mohammadi, Kazem Nasiri Kashani , Sahar Maleki, Homa Rostami, Identify and Prioritize he Factors Affecting on the Drying of Urmia Lake with Integrated Fuzzy DEMATEL & Analytic Network Process (F.D.ANP), Emergency Management, 2018; 7(1): 13-26. magiran.com/p1911819
حسین محمدی ، کاظم نصیری کاشانی، هما رستمی، "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی"، نشریه مدیریت بحران 7، شماره 1 (1397): 13-26. magiran.com/p1911819
Hossein Mohammadi, Kazem Nasiri Kashani , Sahar Maleki, Homa Rostami, "Identify and Prioritize he Factors Affecting on the Drying of Urmia Lake with Integrated Fuzzy DEMATEL & Analytic Network Process (F.D.ANP)", Emergency Management 7, no.1 (2018): 13-26. magiran.com/p1911819
حسین محمدی ، کاظم نصیری کاشانی، هما رستمی، (1397). 'شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی'، نشریه مدیریت بحران، 7(1)، صص.13-26. magiran.com/p1911819
Hossein Mohammadi, Kazem Nasiri Kashani , Sahar Maleki, Homa Rostami, (2018). 'Identify and Prioritize he Factors Affecting on the Drying of Urmia Lake with Integrated Fuzzy DEMATEL & Analytic Network Process (F.D.ANP)', Emergency Management, 7(1), pp.13-26. magiran.com/p1911819
حسین محمدی ؛ کاظم نصیری کاشانی؛ هما رستمی. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچه ی ارومیه با استفاده از روش یکپارچه سازی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای فازی". نشریه مدیریت بحران، 7 ،1 ، 1397، 13-26. magiran.com/p1911819
Hossein Mohammadi; Kazem Nasiri Kashani ; Sahar Maleki; Homa Rostami. "Identify and Prioritize he Factors Affecting on the Drying of Urmia Lake with Integrated Fuzzy DEMATEL & Analytic Network Process (F.D.ANP)", Emergency Management, 7, 1, 2018, 13-26. magiran.com/p1911819
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال