به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی مروتی شریف آباد ، فرخ لقا ثروت، احمد ستوده ، علی اسدیان، کیومرث عیسی پره، رقیه قاسمی، فرشته میرفخرایی، (1397). بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(3)، 234-244. magiran.com/p1913012
Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD , Farochlegha SERVAT , Ahmad SOTOUDEH , Ali ASSADIAN , Kumars EISAPAREH , Roghaye GHASEMIE , Fereshteh MIRFAKHRAEE, (2018). Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(3), 234-244. magiran.com/p1913012
محمد علی مروتی شریف آباد ، فرخ لقا ثروت، احمد ستوده ، علی اسدیان، کیومرث عیسی پره، رقیه قاسمی، فرشته میرفخرایی، بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1397؛ 2(3): 234-244. magiran.com/p1913012
Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD , Farochlegha SERVAT , Ahmad SOTOUDEH , Ali ASSADIAN , Kumars EISAPAREH , Roghaye GHASEMIE , Fereshteh MIRFAKHRAEE, Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2018; 2(3): 234-244. magiran.com/p1913012
محمد علی مروتی شریف آباد ، فرخ لقا ثروت، احمد ستوده ، علی اسدیان، کیومرث عیسی پره، رقیه قاسمی، فرشته میرفخرایی، "بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 2، شماره 3 (1397): 234-244. magiran.com/p1913012
Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD , Farochlegha SERVAT , Ahmad SOTOUDEH , Ali ASSADIAN , Kumars EISAPAREH , Roghaye GHASEMIE , Fereshteh MIRFAKHRAEE, "Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 2, no.3 (2018): 234-244. magiran.com/p1913012
محمد علی مروتی شریف آباد ، فرخ لقا ثروت، احمد ستوده ، علی اسدیان، کیومرث عیسی پره، رقیه قاسمی، فرشته میرفخرایی، (1397). 'بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2(3)، صص.234-244. magiran.com/p1913012
Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD , Farochlegha SERVAT , Ahmad SOTOUDEH , Ali ASSADIAN , Kumars EISAPAREH , Roghaye GHASEMIE , Fereshteh MIRFAKHRAEE, (2018). 'Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2(3), pp.234-244. magiran.com/p1913012
محمد علی مروتی شریف آباد ؛ فرخ لقا ثروت؛ احمد ستوده ؛ علی اسدیان؛ کیومرث عیسی پره؛ رقیه قاسمی؛ فرشته میرفخرایی. "بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 2 ،3 ، 1397، 234-244. magiran.com/p1913012
Mohammad Ali MORROWATISHARIFABAD ; Farochlegha SERVAT ; Ahmad SOTOUDEH ; Ali ASSADIAN ; Kumars EISAPAREH ; Roghaye GHASEMIE ; Fereshteh MIRFAKHRAEE. "Depression, Anxiety, Stress, Workers, Petrochemical Industry", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2, 3, 2018, 234-244. magiran.com/p1913012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال