به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما پناهی زاده، سعید ولی پور چهارده چریک ، مریم رفیعی راد، (1397). اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، 449-456. magiran.com/p1929064
Sima Panahizadeh, saeid valipour chahardahcharic, Maryam Rafiee Rad, (2018). The effect of intraperitoneal administration of vitamin B3 (Niacin) on the model of postpartum depression in adult female mice, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), 449-456. magiran.com/p1929064
سیما پناهی زاده، سعید ولی پور چهارده چریک ، مریم رفیعی راد، اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1397؛ 17(4): 449-456. magiran.com/p1929064
Sima Panahizadeh, saeid valipour chahardahcharic, Maryam Rafiee Rad, The effect of intraperitoneal administration of vitamin B3 (Niacin) on the model of postpartum depression in adult female mice, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2018; 17(4): 449-456. magiran.com/p1929064
سیما پناهی زاده، سعید ولی پور چهارده چریک ، مریم رفیعی راد، "اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 4 (1397): 449-456. magiran.com/p1929064
Sima Panahizadeh, saeid valipour chahardahcharic, Maryam Rafiee Rad, "The effect of intraperitoneal administration of vitamin B3 (Niacin) on the model of postpartum depression in adult female mice", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.4 (2018): 449-456. magiran.com/p1929064
سیما پناهی زاده، سعید ولی پور چهارده چریک ، مریم رفیعی راد، (1397). 'اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(4)، صص.449-456. magiran.com/p1929064
Sima Panahizadeh, saeid valipour chahardahcharic, Maryam Rafiee Rad, (2018). 'The effect of intraperitoneal administration of vitamin B3 (Niacin) on the model of postpartum depression in adult female mice', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(4), pp.449-456. magiran.com/p1929064
سیما پناهی زاده؛ سعید ولی پور چهارده چریک ؛ مریم رفیعی راد. "اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،4 ، 1397، 449-456. magiran.com/p1929064
Sima Panahizadeh; saeid valipour chahardahcharic; Maryam Rafiee Rad. "The effect of intraperitoneal administration of vitamin B3 (Niacin) on the model of postpartum depression in adult female mice", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 4, 2018, 449-456. magiran.com/p1929064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال