ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید طاها طباطبایی عقدا، دکتر علی قنبری ، دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی، (1397). مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، 237-260. magiran.com/p1947002
سید طاها طباطبایی عقدا، دکتر علی قنبری ، دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی، مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی. مجله زمین شناسی مهندسی، 1397؛ 13(2): 237-260. magiran.com/p1947002
سید طاها طباطبایی عقدا، دکتر علی قنبری ، دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی، "مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی"، مجله زمین شناسی مهندسی 13، شماره 2 (1397): 237-260. magiran.com/p1947002
سید طاها طباطبایی عقدا، دکتر علی قنبری ، دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی، (1397). 'مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی'، مجله زمین شناسی مهندسی، 13(2)، صص.237-260. magiran.com/p1947002
سید طاها طباطبایی عقدا؛ دکتر علی قنبری ؛ دکتر غلام حسین توکلی مهرجردی. "مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسل بر رفتار بار- نشست ماسه لایروبی بندر شهید رجایی". مجله زمین شناسی مهندسی، 13 ،2 ، 1397، 237-260. magiran.com/p1947002
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال