به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت ایزدخواستی، (1398). اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11(2)، 193-216. magiran.com/p1953067
Hojjat Izadkhasti , (2019). Welfare Effects of Consumer Behavior Based on the Principles of Family Values in Islam: With an Emphasis on Time-Preference Adjustment, Journal Of Islamic Economics Studies, 11(2), 193-216. magiran.com/p1953067
حجت ایزدخواستی، اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی. نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1398؛ 11(2): 193-216. magiran.com/p1953067
Hojjat Izadkhasti , Welfare Effects of Consumer Behavior Based on the Principles of Family Values in Islam: With an Emphasis on Time-Preference Adjustment, Journal Of Islamic Economics Studies, 2019; 11(2): 193-216. magiran.com/p1953067
حجت ایزدخواستی، "اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی"، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی 11، شماره 2 (1398): 193-216. magiran.com/p1953067
Hojjat Izadkhasti , "Welfare Effects of Consumer Behavior Based on the Principles of Family Values in Islam: With an Emphasis on Time-Preference Adjustment", Journal Of Islamic Economics Studies 11, no.2 (2019): 193-216. magiran.com/p1953067
حجت ایزدخواستی، (1398). 'اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی'، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11(2)، صص.193-216. magiran.com/p1953067
Hojjat Izadkhasti , (2019). 'Welfare Effects of Consumer Behavior Based on the Principles of Family Values in Islam: With an Emphasis on Time-Preference Adjustment', Journal Of Islamic Economics Studies, 11(2), pp.193-216. magiran.com/p1953067
حجت ایزدخواستی. "اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تاکید بر تعدیل رجحان زمانی". نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11 ،2 ، 1398، 193-216. magiran.com/p1953067
Hojjat Izadkhasti . "Welfare Effects of Consumer Behavior Based on the Principles of Family Values in Islam: With an Emphasis on Time-Preference Adjustment", Journal Of Islamic Economics Studies, 11, 2, 2019, 193-216. magiran.com/p1953067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال