ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Rewati Raman Poudel, Punya Prasad Regmi, Resham Bahadur Thapa, Yubak Dhoj Gharti Chhetri, Dilli Bahadur Khatri Chhetri, (2016). Economic analysis of Ginger cultivation in selected locations of Palpa, Nepal, Azarian Journal of Agriculture, 3(6), 135-140. magiran.com/p1974852
Rewati Raman Poudel, Punya Prasad Regmi, Resham Bahadur Thapa, Yubak Dhoj Gharti Chhetri, Dilli Bahadur Khatri Chhetri, Economic analysis of Ginger cultivation in selected locations of Palpa, Nepal, Azarian Journal of Agriculture, 2016; 3(6): 135-140. magiran.com/p1974852
Rewati Raman Poudel, Punya Prasad Regmi, Resham Bahadur Thapa, Yubak Dhoj Gharti Chhetri, Dilli Bahadur Khatri Chhetri, "Economic analysis of Ginger cultivation in selected locations of Palpa, Nepal", Azarian Journal of Agriculture 3, no.6 (2016): 135-140. magiran.com/p1974852
Rewati Raman Poudel, Punya Prasad Regmi, Resham Bahadur Thapa, Yubak Dhoj Gharti Chhetri, Dilli Bahadur Khatri Chhetri, (2016). 'Economic analysis of Ginger cultivation in selected locations of Palpa, Nepal', Azarian Journal of Agriculture, 3(6), pp.135-140. magiran.com/p1974852
Rewati Raman Poudel; Punya Prasad Regmi; Resham Bahadur Thapa; Yubak Dhoj Gharti Chhetri; Dilli Bahadur Khatri Chhetri. "Economic analysis of Ginger cultivation in selected locations of Palpa, Nepal", Azarian Journal of Agriculture, 3, 6, 2016, 135-140. magiran.com/p1974852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال