ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد معزی پور، (1398). بحثی در باب چپ نشانی 1 فارسی و چالش های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع، نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11(2)، 45-64. magiran.com/p2016630
Farhad Moezzipour , (2019). A Remark on Persian Left-dislocation and the Related Challenges for Role and Reference, Research in Linguistics, 11(2), 45-64. magiran.com/p2016630
فرهاد معزی پور، بحثی در باب چپ نشانی 1 فارسی و چالش های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع. نشریه پژوهش های زبان شناسی، 1398؛ 11(2): 45-64. magiran.com/p2016630
Farhad Moezzipour , A Remark on Persian Left-dislocation and the Related Challenges for Role and Reference, Research in Linguistics, 2019; 11(2): 45-64. magiran.com/p2016630
فرهاد معزی پور، "بحثی در باب چپ نشانی 1 فارسی و چالش های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع"، نشریه پژوهش های زبان شناسی 11، شماره 2 (1398): 45-64. magiran.com/p2016630
Farhad Moezzipour , "A Remark on Persian Left-dislocation and the Related Challenges for Role and Reference", Research in Linguistics 11, no.2 (2019): 45-64. magiran.com/p2016630
فرهاد معزی پور، (1398). 'بحثی در باب چپ نشانی 1 فارسی و چالش های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع'، نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11(2)، صص.45-64. magiran.com/p2016630
Farhad Moezzipour , (2019). 'A Remark on Persian Left-dislocation and the Related Challenges for Role and Reference', Research in Linguistics, 11(2), pp.45-64. magiran.com/p2016630
فرهاد معزی پور. "بحثی در باب چپ نشانی 1 فارسی و چالش های نظری آن برای دستور نقش و ارجاع". نشریه پژوهش های زبان شناسی، 11 ،2 ، 1398، 45-64. magiran.com/p2016630
Farhad Moezzipour . "A Remark on Persian Left-dislocation and the Related Challenges for Role and Reference", Research in Linguistics, 11, 2, 2019, 45-64. magiran.com/p2016630
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال