ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Forough Akbari, Taraneh Zeynalzadeh Ghoochani, Adel Sharifi Rayeni, Mahshid Sadat Hosseini, Amin Askary, (2019). The Use of Panoramic and Cephalometric Images to GuideNeedle Placement for Inferior Alveolar Nerve Block in 7- to12-Years-Old Children, Dental Hypotheses, 10(2), 40-46. magiran.com/p2025425
Forough Akbari, Taraneh Zeynalzadeh Ghoochani, Adel Sharifi Rayeni, Mahshid Sadat Hosseini, Amin Askary, The Use of Panoramic and Cephalometric Images to GuideNeedle Placement for Inferior Alveolar Nerve Block in 7- to12-Years-Old Children, Dental Hypotheses, 2019; 10(2): 40-46. magiran.com/p2025425
Forough Akbari, Taraneh Zeynalzadeh Ghoochani, Adel Sharifi Rayeni, Mahshid Sadat Hosseini, Amin Askary, "The Use of Panoramic and Cephalometric Images to GuideNeedle Placement for Inferior Alveolar Nerve Block in 7- to12-Years-Old Children", Dental Hypotheses 10, no.2 (2019): 40-46. magiran.com/p2025425
Forough Akbari, Taraneh Zeynalzadeh Ghoochani, Adel Sharifi Rayeni, Mahshid Sadat Hosseini, Amin Askary, (2019). 'The Use of Panoramic and Cephalometric Images to GuideNeedle Placement for Inferior Alveolar Nerve Block in 7- to12-Years-Old Children', Dental Hypotheses, 10(2), pp.40-46. magiran.com/p2025425
Forough Akbari; Taraneh Zeynalzadeh Ghoochani; Adel Sharifi Rayeni; Mahshid Sadat Hosseini; Amin Askary. "The Use of Panoramic and Cephalometric Images to GuideNeedle Placement for Inferior Alveolar Nerve Block in 7- to12-Years-Old Children", Dental Hypotheses, 10, 2, 2019, 40-46. magiran.com/p2025425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال