به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر حاتمی، کیانوش ذاکر، (1398). پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان)، نشریه آمایش سرزمین، 11(1)، 127-155. magiran.com/p2031782
Yaser Hatami , Kianoush Zaker, (2019). Configuration space, perception of environmental quality and density of residential settlements (case study: Beheshti Town of Hamadan), Town And Country Planning, 11(1), 127-155. magiran.com/p2031782
یاسر حاتمی، کیانوش ذاکر، پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان). نشریه آمایش سرزمین، 1398؛ 11(1): 127-155. magiran.com/p2031782
Yaser Hatami , Kianoush Zaker, Configuration space, perception of environmental quality and density of residential settlements (case study: Beheshti Town of Hamadan), Town And Country Planning, 2019; 11(1): 127-155. magiran.com/p2031782
یاسر حاتمی، کیانوش ذاکر، "پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان)"، نشریه آمایش سرزمین 11، شماره 1 (1398): 127-155. magiran.com/p2031782
Yaser Hatami , Kianoush Zaker, "Configuration space, perception of environmental quality and density of residential settlements (case study: Beheshti Town of Hamadan)", Town And Country Planning 11, no.1 (2019): 127-155. magiran.com/p2031782
یاسر حاتمی، کیانوش ذاکر، (1398). 'پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان)'، نشریه آمایش سرزمین، 11(1)، صص.127-155. magiran.com/p2031782
Yaser Hatami , Kianoush Zaker, (2019). 'Configuration space, perception of environmental quality and density of residential settlements (case study: Beheshti Town of Hamadan)', Town And Country Planning, 11(1), pp.127-155. magiran.com/p2031782
یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکر. "پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان)". نشریه آمایش سرزمین، 11 ،1 ، 1398، 127-155. magiran.com/p2031782
Yaser Hatami ; Kianoush Zaker. "Configuration space, perception of environmental quality and density of residential settlements (case study: Beheshti Town of Hamadan)", Town And Country Planning, 11, 1, 2019, 127-155. magiran.com/p2031782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال