به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیبه عبودی، محمد علی زاده، سجاد پیرسا، (1398). مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی/ میکروبی و پروفیل کروماتوگرافی گازی ماست سین بیوتیک، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، 45-59. magiran.com/p2033370
Sajjad Pirsa, (2019). Study on the physicochemical/ microbial properties and gas chromatography profile of synbiotic yogurt, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(3), 45-59. magiran.com/p2033370
نسیبه عبودی، محمد علی زاده، سجاد پیرسا، مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی/ میکروبی و پروفیل کروماتوگرافی گازی ماست سین بیوتیک. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 15(3): 45-59. magiran.com/p2033370
Sajjad Pirsa, Study on the physicochemical/ microbial properties and gas chromatography profile of synbiotic yogurt, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2019; 15(3): 45-59. magiran.com/p2033370
نسیبه عبودی، محمد علی زاده، سجاد پیرسا، "مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی/ میکروبی و پروفیل کروماتوگرافی گازی ماست سین بیوتیک"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 15، شماره 3 (1398): 45-59. magiran.com/p2033370
Sajjad Pirsa, "Study on the physicochemical/ microbial properties and gas chromatography profile of synbiotic yogurt", Iranian Food Science and Technology Research Journal 15, no.3 (2019): 45-59. magiran.com/p2033370
نسیبه عبودی، محمد علی زاده، سجاد پیرسا، (1398). 'مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی/ میکروبی و پروفیل کروماتوگرافی گازی ماست سین بیوتیک'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15(3)، صص.45-59. magiran.com/p2033370
Sajjad Pirsa, (2019). 'Study on the physicochemical/ microbial properties and gas chromatography profile of synbiotic yogurt', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15(3), pp.45-59. magiran.com/p2033370
نسیبه عبودی؛ محمد علی زاده؛ سجاد پیرسا. "مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی/ میکروبی و پروفیل کروماتوگرافی گازی ماست سین بیوتیک". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 15 ،3 ، 1398، 45-59. magiran.com/p2033370
Sajjad Pirsa. "Study on the physicochemical/ microbial properties and gas chromatography profile of synbiotic yogurt", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 15, 3, 2019, 45-59. magiran.com/p2033370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال