ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مرندی، (1398). ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، 51-73. magiran.com/p2045333
MOHAMADREZA MARANDI, (2019). Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence, Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), 51-73. magiran.com/p2045333
محمدرضا مرندی، ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت. نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 1398؛ 8(29): 51-73. magiran.com/p2045333
MOHAMADREZA MARANDI, Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence, Journal of Islamic Revolution Research, 2019; 8(29): 51-73. magiran.com/p2045333
محمدرضا مرندی، "ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت"، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی 8، شماره 29 (1398): 51-73. magiran.com/p2045333
MOHAMADREZA MARANDI, "Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence", Journal of Islamic Revolution Research 8, no.29 (2019): 51-73. magiran.com/p2045333
محمدرضا مرندی، (1398). 'ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت'، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8(29)، صص.51-73. magiran.com/p2045333
MOHAMADREZA MARANDI, (2019). 'Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence', Journal of Islamic Revolution Research, 8(29), pp.51-73. magiran.com/p2045333
محمدرضا مرندی. "ولایت فقیه در فقه سیاسی اهل سنت". نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، 8 ،29 ، 1398، 51-73. magiran.com/p2045333
MOHAMADREZA MARANDI. "Providence of the Faqih in Sunni political jurisprudence", Journal of Islamic Revolution Research, 8, 29, 2019, 51-73. magiran.com/p2045333
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال