ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ali Nazari , Masoumeh Shohani , Hamed Tavan , (2019). Comparative Study of Contagious Diseases and Their Related Risk Factors in the Children and Adults Pilgrims Referred to Educational and Treatment Centers in Ilam on the Day of Arbaeen in 2017, Journal of Comprehensive Pediatrics, 10(4), 9. magiran.com/p2051287
Ali Nazari , Masoumeh Shohani , Hamed Tavan , Comparative Study of Contagious Diseases and Their Related Risk Factors in the Children and Adults Pilgrims Referred to Educational and Treatment Centers in Ilam on the Day of Arbaeen in 2017, Journal of Comprehensive Pediatrics, 2019; 10(4): 9. magiran.com/p2051287
Ali Nazari , Masoumeh Shohani , Hamed Tavan , "Comparative Study of Contagious Diseases and Their Related Risk Factors in the Children and Adults Pilgrims Referred to Educational and Treatment Centers in Ilam on the Day of Arbaeen in 2017", Journal of Comprehensive Pediatrics 10, no.4 (2019): 9. magiran.com/p2051287
Ali Nazari , Masoumeh Shohani , Hamed Tavan , (2019). 'Comparative Study of Contagious Diseases and Their Related Risk Factors in the Children and Adults Pilgrims Referred to Educational and Treatment Centers in Ilam on the Day of Arbaeen in 2017', Journal of Comprehensive Pediatrics, 10(4), pp.9. magiran.com/p2051287
Ali Nazari ; Masoumeh Shohani ; Hamed Tavan . "Comparative Study of Contagious Diseases and Their Related Risk Factors in the Children and Adults Pilgrims Referred to Educational and Treatment Centers in Ilam on the Day of Arbaeen in 2017", Journal of Comprehensive Pediatrics, 10, 4, 2019, 9. magiran.com/p2051287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال