به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی داوری دولت آبادی، احمد امیدوار، (1399). خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی، نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 12(1)، 97-112. magiran.com/p2063319
Mahdi Davari Dolatabadi , Ahmad Omidvar, (2020). Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi, Research in Arabic Language and Literature, 12(1), 97-112. magiran.com/p2063319
مهدی داوری دولت آبادی، احمد امیدوار، خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی. نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 1399؛ 12(1): 97-112. magiran.com/p2063319
Mahdi Davari Dolatabadi , Ahmad Omidvar, Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi, Research in Arabic Language and Literature, 2020; 12(1): 97-112. magiran.com/p2063319
مهدی داوری دولت آبادی، احمد امیدوار، "خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی"، نشریه بحوث فی اللغه العربیه 12، شماره 1 (1399): 97-112. magiran.com/p2063319
Mahdi Davari Dolatabadi , Ahmad Omidvar, "Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi", Research in Arabic Language and Literature 12, no.1 (2020): 97-112. magiran.com/p2063319
مهدی داوری دولت آبادی، احمد امیدوار، (1399). 'خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی'، نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 12(1)، صص.97-112. magiran.com/p2063319
Mahdi Davari Dolatabadi , Ahmad Omidvar, (2020). 'Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi', Research in Arabic Language and Literature, 12(1), pp.97-112. magiran.com/p2063319
مهدی داوری دولت آبادی؛ احمد امیدوار. "خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب الادبی دراسه تطبیقیه لنماذج من کتابات ابن المقفع و الجاحظ وابی حیان التوحیدی". نشریه بحوث فی اللغه العربیه، 12 ،1 ، 1399، 97-112. magiran.com/p2063319
Mahdi Davari Dolatabadi ; Ahmad Omidvar. "Measuring the Vocabulary Variation Feature in Literary Style, A Comparative Study of Examples of Proses by Ibn al-Motafa, Jahiz and Abu Hajin Tohidi", Research in Arabic Language and Literature, 12, 1, 2020, 97-112. magiran.com/p2063319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال