به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه پاک نهاد، عبدالرسول جوکار، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، مصطفی فخراحمد، (1398). خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 25(98)، 457-482. magiran.com/p2066555
Somayeh Paknahad, Abdolrasoul Jowkar, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Mostafa Fakhrahmad, (2019). Automatizing the Assignment of the Submitted Manuscripts to Reviewers: A Systematic Review of Research Texts, Research on Information Scienc & Public Libraries, 25(98), 457-482. magiran.com/p2066555
سمیه پاک نهاد، عبدالرسول جوکار، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، مصطفی فخراحمد، خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی. نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 1398؛ 25(98): 457-482. magiran.com/p2066555
Somayeh Paknahad, Abdolrasoul Jowkar, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Mostafa Fakhrahmad, Automatizing the Assignment of the Submitted Manuscripts to Reviewers: A Systematic Review of Research Texts, Research on Information Scienc & Public Libraries, 2019; 25(98): 457-482. magiran.com/p2066555
سمیه پاک نهاد، عبدالرسول جوکار، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، مصطفی فخراحمد، "خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی"، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 25، شماره 98 (1398): 457-482. magiran.com/p2066555
Somayeh Paknahad, Abdolrasoul Jowkar, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Mostafa Fakhrahmad, "Automatizing the Assignment of the Submitted Manuscripts to Reviewers: A Systematic Review of Research Texts", Research on Information Scienc & Public Libraries 25, no.98 (2019): 457-482. magiran.com/p2066555
سمیه پاک نهاد، عبدالرسول جوکار، مهدیه میرزابیگی، هاجر ستوده، مصطفی فخراحمد، (1398). 'خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی'، نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 25(98)، صص.457-482. magiran.com/p2066555
Somayeh Paknahad, Abdolrasoul Jowkar, Mahdieh Mirzabeigi, Hajar Sotudeh, Mostafa Fakhrahmad, (2019). 'Automatizing the Assignment of the Submitted Manuscripts to Reviewers: A Systematic Review of Research Texts', Research on Information Scienc & Public Libraries, 25(98), pp.457-482. magiran.com/p2066555
سمیه پاک نهاد؛ عبدالرسول جوکار؛ مهدیه میرزابیگی؛ هاجر ستوده؛ مصطفی فخراحمد. "خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست نوشته ها: مرور نظام مند متون پژوهشی". نشریه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 25 ،98 ، 1398، 457-482. magiran.com/p2066555
Somayeh Paknahad; Abdolrasoul Jowkar; Mahdieh Mirzabeigi; Hajar Sotudeh; Mostafa Fakhrahmad. "Automatizing the Assignment of the Submitted Manuscripts to Reviewers: A Systematic Review of Research Texts", Research on Information Scienc & Public Libraries, 25, 98, 2019, 457-482. magiran.com/p2066555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال