ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لادن کاظمی راد ، (1395). بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره ی 2011-2030 میلادی، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، 39-45. magiran.com/p2072155
Ladan Kazemi Rad, (2017). Climate Change Assessment in Ardebil province during 2011-2030, 2676-3060, 1(1), 39-45. magiran.com/p2072155
لادن کاظمی راد ، بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره ی 2011-2030 میلادی. مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1395؛ 1(1): 39-45. magiran.com/p2072155
Ladan Kazemi Rad, Climate Change Assessment in Ardebil province during 2011-2030, 2676-3060, 2017; 1(1): 39-45. magiran.com/p2072155
لادن کاظمی راد ، "بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره ی 2011-2030 میلادی"، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست 1، شماره 1 (1395): 39-45. magiran.com/p2072155
Ladan Kazemi Rad, "Climate Change Assessment in Ardebil province during 2011-2030", 2676-3060 1, no.1 (2017): 39-45. magiran.com/p2072155
لادن کاظمی راد ، (1395). 'بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره ی 2011-2030 میلادی'، مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1(1)، صص.39-45. magiran.com/p2072155
Ladan Kazemi Rad, (2017). 'Climate Change Assessment in Ardebil province during 2011-2030', 2676-3060, 1(1), pp.39-45. magiran.com/p2072155
لادن کاظمی راد . "بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره ی 2011-2030 میلادی". مجله پژوهش و فناوری محیط زیست، 1 ،1 ، 1395، 39-45. magiran.com/p2072155
Ladan Kazemi Rad. "Climate Change Assessment in Ardebil province during 2011-2030", 2676-3060, 1, 1, 2017, 39-45. magiran.com/p2072155
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال