به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز جزایری، رسول صمدزاده، حسین حاتمی نژاد، (1398). ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 51-62. magiran.com/p2088752
Elnaz Jazayeri, Rasoul Samadzadeh , Hosein Hatami Nezhad, (2020). Assessing the power of urban resilience against the seismic risk with emphasis on social and Institutional aspects (case study: Dist. 12 of Tehran), Research and Urban Planning, 10(39), 51-62. magiran.com/p2088752
الناز جزایری، رسول صمدزاده، حسین حاتمی نژاد، ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 51-62. magiran.com/p2088752
Elnaz Jazayeri, Rasoul Samadzadeh , Hosein Hatami Nezhad, Assessing the power of urban resilience against the seismic risk with emphasis on social and Institutional aspects (case study: Dist. 12 of Tehran), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 51-62. magiran.com/p2088752
الناز جزایری، رسول صمدزاده، حسین حاتمی نژاد، "ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 51-62. magiran.com/p2088752
Elnaz Jazayeri, Rasoul Samadzadeh , Hosein Hatami Nezhad, "Assessing the power of urban resilience against the seismic risk with emphasis on social and Institutional aspects (case study: Dist. 12 of Tehran)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 51-62. magiran.com/p2088752
الناز جزایری، رسول صمدزاده، حسین حاتمی نژاد، (1398). 'ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.51-62. magiran.com/p2088752
Elnaz Jazayeri, Rasoul Samadzadeh , Hosein Hatami Nezhad, (2020). 'Assessing the power of urban resilience against the seismic risk with emphasis on social and Institutional aspects (case study: Dist. 12 of Tehran)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.51-62. magiran.com/p2088752
الناز جزایری؛ رسول صمدزاده؛ حسین حاتمی نژاد. "ارزیابی ظرفیت تاب آوری شهری در برابر خطر زمین لرزه با تاکید بر ابعاد اجتماعی و نهادی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهرداری تهران)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 51-62. magiran.com/p2088752
Elnaz Jazayeri; Rasoul Samadzadeh ; Hosein Hatami Nezhad. "Assessing the power of urban resilience against the seismic risk with emphasis on social and Institutional aspects (case study: Dist. 12 of Tehran)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 51-62. magiran.com/p2088752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال