به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پوراحمد، حسن عاشوری، احمد حاتمی، (1398). ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، 63-74. magiran.com/p2088753
Ahmad Pour Ahmad , Hasan Ashouri, Ahmad Hatami, (2020). Assessment Of Residential Satisfaction In Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex Of Shiraz), Research and Urban Planning, 10(39), 63-74. magiran.com/p2088753
احمد پوراحمد، حسن عاشوری، احمد حاتمی، ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز). فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1398؛ 10(39): 63-74. magiran.com/p2088753
Ahmad Pour Ahmad , Hasan Ashouri, Ahmad Hatami, Assessment Of Residential Satisfaction In Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex Of Shiraz), Research and Urban Planning, 2020; 10(39): 63-74. magiran.com/p2088753
احمد پوراحمد، حسن عاشوری، احمد حاتمی، "ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 10، شماره 39 (1398): 63-74. magiran.com/p2088753
Ahmad Pour Ahmad , Hasan Ashouri, Ahmad Hatami, "Assessment Of Residential Satisfaction In Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex Of Shiraz)", Research and Urban Planning 10, no.39 (2020): 63-74. magiran.com/p2088753
احمد پوراحمد، حسن عاشوری، احمد حاتمی، (1398). 'ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10(39)، صص.63-74. magiran.com/p2088753
Ahmad Pour Ahmad , Hasan Ashouri, Ahmad Hatami, (2020). 'Assessment Of Residential Satisfaction In Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex Of Shiraz)', Research and Urban Planning, 10(39), pp.63-74. magiran.com/p2088753
احمد پوراحمد؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی. "ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر (نمونه موردی: مجتمع وحدت شهر شیراز)". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 10 ،39 ، 1398، 63-74. magiran.com/p2088753
Ahmad Pour Ahmad ; Hasan Ashouri; Ahmad Hatami. "Assessment Of Residential Satisfaction In Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex Of Shiraz)", Research and Urban Planning, 10, 39, 2020, 63-74. magiran.com/p2088753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال