به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جلیلیان، شیما علیپور، منصور تقوایی، هومن راضی، عبدالرضا کاظمینی، (1398). اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تاخیری، مجله چغندر قند، 35(1)، 33-44. magiran.com/p2105172
Ali Jalilian , Shima Alipour, Mansour Taghvaei, Homan Razi, Abdolreza Kazemini, (2019). Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting, Journal of Sugar Beet, 35(1), 33-44. magiran.com/p2105172
علی جلیلیان، شیما علیپور، منصور تقوایی، هومن راضی، عبدالرضا کاظمینی، اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تاخیری. مجله چغندر قند، 1398؛ 35(1): 33-44. magiran.com/p2105172
Ali Jalilian , Shima Alipour, Mansour Taghvaei, Homan Razi, Abdolreza Kazemini, Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting, Journal of Sugar Beet, 2019; 35(1): 33-44. magiran.com/p2105172
علی جلیلیان، شیما علیپور، منصور تقوایی، هومن راضی، عبدالرضا کاظمینی، "اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تاخیری"، مجله چغندر قند 35، شماره 1 (1398): 33-44. magiran.com/p2105172
Ali Jalilian , Shima Alipour, Mansour Taghvaei, Homan Razi, Abdolreza Kazemini, "Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting", Journal of Sugar Beet 35, no.1 (2019): 33-44. magiran.com/p2105172
علی جلیلیان، شیما علیپور، منصور تقوایی، هومن راضی، عبدالرضا کاظمینی، (1398). 'اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تاخیری'، مجله چغندر قند، 35(1)، صص.33-44. magiran.com/p2105172
Ali Jalilian , Shima Alipour, Mansour Taghvaei, Homan Razi, Abdolreza Kazemini, (2019). 'Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting', Journal of Sugar Beet, 35(1), pp.33-44. magiran.com/p2105172
علی جلیلیان؛ شیما علیپور؛ منصور تقوایی؛ هومن راضی؛ عبدالرضا کاظمینی. "اثرهیدروپرایمینگ بذر و تراکم بوته برعملکرد و صفات کیفی دو رقم چغندرقند هیبرید در کشت تاخیری". مجله چغندر قند، 35 ،1 ، 1398، 33-44. magiran.com/p2105172
Ali Jalilian ; Shima Alipour; Mansour Taghvaei; Homan Razi; Abdolreza Kazemini. "Effect of seed hydroprimig and plant density on yield and quality traits of tow hybrid variety of sugar beet in delay planting", Journal of Sugar Beet, 35, 1, 2019, 33-44. magiran.com/p2105172
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال