به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر عطایی قورتولمش، عباس طلوعی اشلقی، علیرضا پورابراهیمی، (1398). مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی)، نشریه مدیریت صنعتی، 11(35)، 600-620. magiran.com/p2107227
Asghar Ataee Gortolmesh, Abbas Toloie Eshlaghy , Alireza Pourebrahimi, (2020). Business Process Modeling through Hybrid Simulation Approach (Case Study: One of the Iranian Banks), Journal of Industrial Management, 11(35), 600-620. magiran.com/p2107227
اصغر عطایی قورتولمش، عباس طلوعی اشلقی، علیرضا پورابراهیمی، مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی). نشریه مدیریت صنعتی، 1398؛ 11(35): 600-620. magiran.com/p2107227
Asghar Ataee Gortolmesh, Abbas Toloie Eshlaghy , Alireza Pourebrahimi, Business Process Modeling through Hybrid Simulation Approach (Case Study: One of the Iranian Banks), Journal of Industrial Management, 2020; 11(35): 600-620. magiran.com/p2107227
اصغر عطایی قورتولمش، عباس طلوعی اشلقی، علیرضا پورابراهیمی، "مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی)"، نشریه مدیریت صنعتی 11، شماره 35 (1398): 600-620. magiran.com/p2107227
Asghar Ataee Gortolmesh, Abbas Toloie Eshlaghy , Alireza Pourebrahimi, "Business Process Modeling through Hybrid Simulation Approach (Case Study: One of the Iranian Banks)", Journal of Industrial Management 11, no.35 (2020): 600-620. magiran.com/p2107227
اصغر عطایی قورتولمش، عباس طلوعی اشلقی، علیرضا پورابراهیمی، (1398). 'مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی)'، نشریه مدیریت صنعتی، 11(35)، صص.600-620. magiran.com/p2107227
Asghar Ataee Gortolmesh, Abbas Toloie Eshlaghy , Alireza Pourebrahimi, (2020). 'Business Process Modeling through Hybrid Simulation Approach (Case Study: One of the Iranian Banks)', Journal of Industrial Management, 11(35), pp.600-620. magiran.com/p2107227
اصغر عطایی قورتولمش؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا پورابراهیمی. "مدل‎سازی فرایند کسب وکار از طریق رویکرد شبیه‎ سازی ترکیبی (مطالعه موردی: استفاده در یکی از بانک‎ های ایرانی)". نشریه مدیریت صنعتی، 11 ،35 ، 1398، 600-620. magiran.com/p2107227
Asghar Ataee Gortolmesh; Abbas Toloie Eshlaghy ; Alireza Pourebrahimi. "Business Process Modeling through Hybrid Simulation Approach (Case Study: One of the Iranian Banks)", Journal of Industrial Management, 11, 35, 2020, 600-620. magiran.com/p2107227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال