به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حسن زاده اول، علی مشهدی، ایمان الله بیگدلی، سید امیر امین یزدی، (1399). شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی، مجله علمی پژوهان، 18(3)، 53-60. magiran.com/p2107828
Maryam Hassanzadeh Aval, Ali Mashhadi, Imanollah Bigdeli, Seyed Amir Amin Yazdi, (2020). Investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students of Malayer city and its relationship with emotional dysregulation, Pajouhan Scientific Journal, 18(3), 53-60. magiran.com/p2107828
مریم حسن زاده اول، علی مشهدی، ایمان الله بیگدلی، سید امیر امین یزدی، شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی. مجله علمی پژوهان، 1399؛ 18(3): 53-60. magiran.com/p2107828
Maryam Hassanzadeh Aval, Ali Mashhadi, Imanollah Bigdeli, Seyed Amir Amin Yazdi, Investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students of Malayer city and its relationship with emotional dysregulation, Pajouhan Scientific Journal, 2020; 18(3): 53-60. magiran.com/p2107828
مریم حسن زاده اول، علی مشهدی، ایمان الله بیگدلی، سید امیر امین یزدی، "شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی"، مجله علمی پژوهان 18، شماره 3 (1399): 53-60. magiran.com/p2107828
Maryam Hassanzadeh Aval, Ali Mashhadi, Imanollah Bigdeli, Seyed Amir Amin Yazdi, "Investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students of Malayer city and its relationship with emotional dysregulation", Pajouhan Scientific Journal 18, no.3 (2020): 53-60. magiran.com/p2107828
مریم حسن زاده اول، علی مشهدی، ایمان الله بیگدلی، سید امیر امین یزدی، (1399). 'شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی'، مجله علمی پژوهان، 18(3)، صص.53-60. magiran.com/p2107828
Maryam Hassanzadeh Aval, Ali Mashhadi, Imanollah Bigdeli, Seyed Amir Amin Yazdi, (2020). 'Investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students of Malayer city and its relationship with emotional dysregulation', Pajouhan Scientific Journal, 18(3), pp.53-60. magiran.com/p2107828
مریم حسن زاده اول؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ سید امیر امین یزدی. "شیوع اختلال های اضطرابی در کودکان پایه اول دبستان شهر ملایر و ارتباط آن با نارسانظم جویی هیجانی". مجله علمی پژوهان، 18 ،3 ، 1399، 53-60. magiran.com/p2107828
Maryam Hassanzadeh Aval; Ali Mashhadi; Imanollah Bigdeli; Seyed Amir Amin Yazdi. "Investigate the prevalence of anxiety disorders in first grade students of Malayer city and its relationship with emotional dysregulation", Pajouhan Scientific Journal, 18, 3, 2020, 53-60. magiran.com/p2107828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال